YATIRIMCILARA DUYURU

YATIRIMCILARA DUYURUBilindiği üzere İdare tarafından MESBAŞ-Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. sermayesinde bulunan Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’ye ait %21,26 oranındaki (A) grubu imtiyazlı hissenin “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen 23.05.2017 tarihinden itibaren yayımlanan ilanlarla ihaleye çıkılmış ve ihale için son teklif verme tarihi 13.07.2017 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu ihaleye ilişkin son teklif verme tarihi 24.08.2017’ye kadar uzatılmıştır.

T.C. BAŞBAKANLIK

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş / ANKARA / TÜRKİYE

Tel: 312/585 80 80,  Faks: 312/585 83 07

www.oib.gov.tr