BELLİ İSTEKLİLER ARASI İHALE İLANI

BELLİ İSTEKLİLER ARASI İHALE İLANIBELLİ İSTEKLİLER ARASI İHALE İLANI

Milli Savunma Bakanlığından:

1 - "ÇUKURHİSAR TANK ÇİFTLİĞİNDE YANGIN HİDRANT SİSTEMİ YAPILMASI" YAPIM İŞİ,

2 - "GÜNEY ANTALYA TANK ÇİFTLİĞİNDE YANGIN HİDRANT SİSTEMİ YAPILMASI" YAPIM İŞİ,

YUKARIDA ADI GEÇEN 2 FARKLI İŞ İÇİN, 4734 SAYILI YASA’NIN 3 (B) MADDESİ MUAFİYETİ KAPSAMINDA, 6095 SAYILI YASA, 6/7543 VE 7/2864 SAYILI KARARNAME ESASLARI İLE MSY.: 202-5 (D) SAYILI NATO GÜVENLİK YATIRIMLARI HİZMETLERİ YÖNERGESİ UYARINCA ÖNERİ KABUL EDİLECEKTİR. BU KAPSAMDA; İSTEKLİ OLAN FİRMALARIN, HER BİR İŞİN ÖN DUYURUSU İÇİN AYRI AYRI HAZIRLANMIŞ DİLEKÇE VE VEKÂLETNAME İLE BİRLİKTE BAŞVURARAK AŞAĞIDA YAZILI ADRESTEN ELDEN ALMALARI VE ÖN DUYURUDA İSTENEN BELGELERİ HAZIRLAYARAK, EN GEÇ 09 OCAK 2017 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 11.00’E KADAR AŞAĞIDAKİ ADRESE ELDEN VEYA İADELİ TAAHHÜTLÜ OLARAK TESLİM ETMİŞ OLMALARI GEREKMEKTEDİR. POSTADA YAŞANAN GECİKMELER DİKKATE ALINMAYACAKTIR.

ADRES: MSB LOJİSTİK GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI (İNŞ.-EML.) 

                İHALE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (TLF: 402 43 11) 

                BAKANLIKLAR/ANKARA

10942/1-1