TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIRTAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Tuzla Belediye Başkanlığından:

1 - Belediyemize ait taşınmazın satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. ve 45. maddesine göre Belediyemiz Encümen Salonunda 23.12.2016 Cuma günü Saat:14:00'da Kapalı ve Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

 

S.

No.

Pafta

Ada

Parsel

Mahalle

Miktarı

Adresi

İmar Durumu

Tahmini Bedel

G. Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

İhale Usulü

1

……

…..

1884

Orta

3.962.24 m2

Orta Mahallesi Üniversite Caddesi

Akaryakıt ve LPG İstasyon Alanı

14.462.176.00 TL+KDV

433.865.28 TL

23.12.2016

14:00

Kapalı Teklif

2

……

…..

1885

Orta

42.58 m2

Orta Mahallesi Üniversite Caddesi

Akaryakıt ve LPG İstasyon Alanı

155.417.00 TL+KDV

    4.662.51 TL

23.12.2016

14:00

Açık Teklif

 

2 - Şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 250,00 TL karşılığında satın alınabilir.

3 - İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyeye müracaatı gerekmekte olup;

Şirketlerin;                                                 Şahıslar;

a) Şartname Dosyası                                 a) Şartname Dosyası

b) İmza sirküleri,                                       b) Nüfus cüzdan sureti,

c) Ticaret odası belgesi,                             c) Yerleşim Yeri Belgesi

d) Geçici teminat.                                      d) Geçici teminat.

Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Tuzla Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir

Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

10888/1-1