MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN İHTİYACI OLAN AMBALAJ ATIKLARI GERİ DÖNÜŞÜM HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN İHTİYACI OLAN AMBALAJ ATIKLARI GERİ DÖNÜŞÜM HİZMETİ SATIN ALINACAKTIRMİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN İHTİYACI OLAN AMBALAJ ATIKLARI GERİ DÖNÜŞÜM HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan Ambalaj Atıkları Geri Dönüşüm Hizmeti alım işi kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler "İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ ANKARA" adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, 125,00 TL + KDV karşılığında temin edilebilir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 29 Aralık 2016 saat 10:00’a kadar Ataç-1 Sokak No: 32 Yenişehir/ANKARA adresinde bulunan Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü evrak birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı 29 Aralık 2016 saat 11:00’da İstasyon Mah. Türk Kızılayı Caddesi No: 6 Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

10815/1-1