İhale No Başlık ve Açıklama İhale Tarihi Kalan Gün
8885/1-1 TAŞINMAZ SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR
 • Mülkiyeti Balıkesir Büyükşehir Belediyemize ait aşağıda, adres bilgileri, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi, ihale saati, satış şartları ...
1.11.2017 14:00

11 Gün

8996/1-1 BAŞAK (İKİTELLİ-1) MAHALLESİ 1251 ADA 11 PARSELDE KAT KARŞILIĞI 16 ADET İŞYERİ İNŞAATI İHALE EDİLECEKTİR
 • Başakşehirİlçe sınırlarında yer alan Belediyemiz mülkiyetindeki 1251 Ada 11 Parsel Sayılı Taşınmazın “Kat Karşılığı İşyeri İnşaatı” işi ihalesi, 2886 ...
30.10.2017 10:30

9 Gün

8929/1-1 SİLİNDİR GÖMLEĞİ SATIN ALINACAKTIR
 • İhale Kayıt Numarası:2017/512618 1 - İdarenin a) Adresi:Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR b) Telefon ve Faks Numarası:0(222) 224 00 00 (4435-4436) / ...
3.11.2017 15:00

13 Gün

9008/1-1 ARSA VE ÜZERİNDEKİ LOJMANLAR SATILACAKTIR
 • 1 - Mülkiyeti İdaremize ait olanOrtakapıMahallesiFaikbeyCaddesi Ali Rıza BeySokakta bulunan tapunun paftano: 15 adano: 418, parselno: 2 de kayıtlı bul...
31.10.2017 14:00

10 Gün

9040/1-1 300.000 ADET DİŞ MACUNU (100 ML) SATIN ALINACAKTIR
 • TC İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı ihtiyacı 300.000 adet diş macunu (100 ml), Ofisimiz tip t...
27.10.2017 12:00

6 Gün

9059/1-1 TAŞINMAZLAR SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR
 • T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından, tapuda Maliye Hazinesi adına kayıtlı, aşağıdaki tabloda yer alan taşınmazların 40...
17.11.2017 17:00

27 Gün

9010/1-1 TTK İHTİYACI OLAN MAZ ESNEK BABLO BAŞLIĞI YEDEKLERİ İMALATI HİZMETİ ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR
 • İhale kayıt numarası:2017/508197 1 - İdarenin a) Adresi:Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK b) Telefon ve ...
1.11.2017 15:00

11 Gün

9009/1-1 METAL MARKALAMA CİHAZLARI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
 • İşin Adı: METAL MARKALAMA CİHAZLARI alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edile...
25.10.2017 15:00

4 Gün

8998/1-1 İHALEYE DAVET (İD)
 • İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) “EĞİTİM YAPILARI YENİDEN YAPIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ” (AF-CEB-WB4-YAPIM-12...
20.11.2017 14:00

30 Gün

8997/1-1 İHALEYE DAVET (İD)
 • İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) “EĞİTİM YAPILARI YENİDEN YAPIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ” (AF-CEB-WB4-YAPIM-13...
22.11.2017 14:00

32 Gün

8994/1-1 DÜZELTME İLANI
 • İhale Kayıt Numarası:2017/509539 1 - İdarenin a) Adresi:Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Ko...
6.11.2017 14:30

16 Gün

9028/1-1 ÖN YETERLİK İLANI
 • TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOPİSİ SİSTEMİ alımı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak ...
31.10.2017 10:00

10 Gün

9018/1-1 4 ADET JENERATÖR SATIN ALINACAKTIR
 • T.C. Ege Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı 4 adet jeneratör ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari ş...
31.10.2017 12:00

10 Gün

9002/1-1 ÖZEL KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR
 • 1 - Türk Kızılayı’nın ihtiyacı olan özel koruma ve güvenlik hizmeti idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle s...
8.11.2017 14:00

18 Gün

9001/1-1 TÜRK KIZILAYI TIP MERKEZİ VE HASTANELERİ İÇİN İLAÇ SERUM SATIN ALINACAKTIR
 • 1 -Türk Kızılayı Tıp Merkezleri ve hastanelerinin ihtiyacı olan ilaç serumlar idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak s...
9.11.2017 10:00

19 Gün

8999/1-1 HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
 • Müessesemizin ihtiyacı olan 1 adet ihale aşağıda belirtilen tarihte yapılacaktır. 1 - İdarenin a) Adresi:E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Ata...
2.11.2017 15:00

12 Gün

8898/1-1 TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR
 • İli:İzmir İlçesi:Seferihisar Kurum:Seferihisar Belediye Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi:Taşınmaz mal satılacaktır. İhale Tarihi&Saati:01/11/2017 (Bir...
1.11.2017 11:00

11 Gün

8919/1-1 ARSA SATILACAKTIR
 • MADDE 1 - Tekirdağ İli Kapaklı İlçesi Kapaklı Belediyesi mülkiyetinde bulunan 1576 ada 8noluparsel 6000 m²likarsa Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri ...
26.10.2017 11:00

5 Gün

8892/1-1 OFİS İŞYERİ VE ARSASI KİRAYA VERİLECEKTİR
 • 1 -Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Mehmet Akif Mahallesi Acı Çeşme Caddesi No: 38ve 259 Ada 36 Parselde kayıtlı 13.372,23 arsa alanı ile birlikte 5...
31.10.2017 14:00

10 Gün

8925/1-1 HİZMET ALIMI İŞLERİ İHALE EDİLECEKTİR
 • 2017/2018 Kampanya Döneminde Fabrikamızda 20.000 Ton Yaş Pancar Posasının Paketlenmesi, Depolama Alanına Taşınması, Nakliye Araçlarına Yüklenmesi, Mak...
26.10.2017 10:00

5 Gün

Sayfa:
k