Makine alımında KDV istisnası

Makine alımında KDV istisnası

Makine alımında KDV istisnasıBir ülkenin gelişimini sağlayan, toplum refahını arttıran ve uluslar arası arenada ayakta kalmakla beraber, rekabet içinde olması tamamıyla o ülkenin ekonomisine bağlı bir durumdur. Ekonomiyi güçlü tutan en temel kavram nedir diye sorduğumuzda ise akla ilk gelen kavram “Sanayi”dir. Sanayi’nin bu kadar önem taşındığı bir durumda, her ülke sanayicisinin daha rahat koşullarda, daha verimli ve istikrarlı işler başarmasını ister ve bunun sağlanması için bir takım çalışmalar sürdürmek zorundadırlar. Bu çalışmalardan önemli nokta ise;

  • Sanayi sicil belgesine sahip firmaların “Yatırım teşvik belgesi” aranmadan, üretim amacıyla kullanılan yeni makine ve teçhizat alımında 31 Aralık 2019 tarihine kadar “KDV istisnası” desteği sunulmasıdır. Sıcak paralar yerine üretim-ihracat ile büyümenin çok daha kalıcı ve istikrarlı olduğunu düşünürsek, bu destek üreticilerimiz için önemli konumdadır. Örneğin 100.000 liraya ücreti olan makineyi %18 vergili düşünürsek, makineyi satın alan üreticiye direkt olarak 18.000 lira kalmakta oluyor.

 

  • Bununla beraber üretim kadar, üretilen ürünlerin kalitesi, verimliliği ve teknolojik düzeyi de önemli bir ayrıcalık sağlamaktadır. Bu sebeple, Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetleri içerisinde olanlara, teknoparklar, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde ve üniversitelerin araştırma laboratuarları içinde aynı destek çıkarılmıştır. Kullanılan yeni makine ve teçhizat tedarikinde, aynı imalat sanayinde olduğu gibi 31 Aralık 2019 tarihine kadar kullandıkları yeni makine ve teçhizat alımlarında KDV istisnası sağlanacak.

 

  • Başka bir destek ise, “Yatırım teşvik belgeli olsun veya olmasın, imalat sanayinde veya Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılan ve 31 Aralık 2019’a kadar alınan yeni makine ve teçhizat, mevcut amortisman sürelerinin yarısı kadarlık daha kısa bir sürede amortismana tabi tutularak gider yazılabilecek.” Maddesidir. Eğer daha açık olursak, örneğin bir firma 5 yıl için 100 bin lira amortisman gideri yazıyorsa, o gideri 2 yıl için 100 bin yazabilecek. Amortisman oranlarının listesine ise aşağıda yazılı olan linkten ulaşmanız mümkündür.

 

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/Yararli_Bilgiler/amortisman_oranlari.pdf

  • Makine alımında KDV istisnası başlığı altında diğer bir destekte, ihraç kayıtlı faturaların 3 ay içinde ihracatının gerçekleşmesiyle alakalı. Bilindiği üzere ihraç kayıtlı ürün 3 ay içerisinde yurtdışına satılmalıdır ve satılmadığı veya satılamadığı takdirde yurtiçi satışına dönüşüp KDV alınır ve ekstradan yaptırımlar uygulanırdı. Şimdi ki çıkan destekte ise, 3 ay sonu hemen yaptırımdan ziyade, mücbir sebep sunulduğu takdirde 3 ay daha erteleme fırsatı getirilmekte.

Zafer UĞUR