İHRACAT YAPARKEN GÖZÜNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKEN KONULAR NELERDİR?

İHRACAT YAPARKEN GÖZÜNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKEN KONULAR NELERDİR?

İHRACAT YAPARKEN GÖZÜNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKEN KONULAR NELERDİR? 

İHRACAT YAPARKEN GÖZÜNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKEN KONULAR NELERDİR?

 

İhracat planlamanızı ve stratejik yol haritanızı çok doğru belirlemeli, mutlaka ama mutlaka B Planı belirlemelisiniz.
Danışmanlık firmalarından, ihracat uzmanlarından destek almayı hesaba katmanız gerekebilir, “lap” diye yurt dışına satış yapılmayacağını bilin.

 

İhracat yapılan ülkelerdeki kültürleri ve pazarlama taktiklerini, toplumsal özellikleri çok doğru öğrenmelisiniz.
Müşterinin zor bulunduğu, ürünlerin satışının zor gerçekleştiği, rekabetin yoğun yaşandığı bir dünyada doğru kişiye yanlış bir adımla yaklaşmamalısınız.

 

Ülkenin nüfus istatistiklerini doğru hesaplamalısınız. Bunlar yaş istatistiği, eğitim durumu, cinsiyet oranları, hedef yaş grubu, kırsal ve kentsel nüfusun özellikleri gibi.

 

İhracat yapacağınız ülkenin ikliminin satacağınız ürünün özelliklerini etkilemeyeceğini hesaplayarak iklim analizi yapmalısınız.
Ülkenin coğrafi şartları sizin ticaretinizi etkileyecektir.

B2B bysharing.com Ekonomi Bakanlığı Destekli B2B e-ticaret, e-ihracat sitesi

Ulaşım altyapısı, iletişim altyapısı, taşıma mesafeleri gibi konulara hâkim olmalısınız.
Öncelikle kendi ülkenize yakın bir ülkeye ihracat yapmayı deneyebilirsiniz. Hem ulaşım kolaylığı hem de bölge hakkında bilginiz uzak bölgelere göre daha fazla olacaktır.

 

Yerel dağıtım ağlarının, lojistik bürolarının, nakliye hizmetlerinin yeterlilik durumunu hesaplamalısınız.

 

Her ülkenin Kendine özgü bir ambalajlama özelliğini bilmeniz ve ülkelerdeki renk, tasarım uyumuna önem vermelisiniz.
Ayrıca ülkelerdeki dini özellikler, gelenek ve görenekler, tüketicilerin ürünü alma konusunda size rehberlik edeceklerdir.

 

İhtiyaçları çok doğru tespit etmelisiniz. Eskimo’ya buz satmak veya Hindistan’da inek eti satmanızın ne size ne de pazara fayda sağlamayacağını bilmelisiniz.
Dağıtım, tutundurma, pazarlama gibi soyut görünen somut faaliyetlerin planlamasını doğru yapmalısınız.

 


 

Yabancı ülkelerin yönetiminin ihracata karşı tutumlarını, ticari yönetim modellerini iyice öğrenmelisiniz.
Bazen bürokrasi, yıllarca biriktirdiğiniz emekleri hiçe sayıp sizi iflasa sürükleyebilir.
Devlet, bazen iş dünyasına çok rahat bir şekilde müdahale edip tutumlarını değiştirebilir.
Kotalardaki değişim, ticaret engelleri ve gümrük vergilerini bir anda değiştirme hakkını elinde tutar.

 

Ülkelerin politik sistemlerinde değişimlerin yaşanması ihracatçı için çok olumlu sonuçlar doğurmayabilir.
Tahmin yürütülen ekonomik sonuçlar veya ekonomik gelişmeler sizi hayal kırıklığına uğratabilir.
Politik değişimler enflasyon veya paranın gücünü etkileyeceğinden çok sağlam adım atılması gerekmektedir.

 

Pazardaki rakipleri ve bu rakiplerin gücünü küçümsememelisiniz.
Rakiplerin, bürokrasi içerisindeki lobiciliğinin güçlü olması sizin bütün faaliyetlerinizi kısıtlayabilir.

 

Ülkedeki insanların gelir düzeylerini doğru bilerek, kişi başına düşen milli gelirin sizin ticaretinizi doğrudan veya dolaylı olarak etkileyeceğini hesaba katmalısınız.
Gelir düzeyi yükselmeyip düşen bir milli gelir değerinin ticaretinize pekte faydası olmayacaktır.

 

Ekonomi Bakanlığı E-ticaret sitelerine destek paketini açıkladı | bysharing.com

B2B E-ihracat ve E-ticaret sitesi bysharing.com Türkiyenin en büyük ürün ve firma havuzudur.
Ekonomi Bakanlığından pazar araştırmaları ve pazara giriş desteği kapsamında teşvik ve hibelerden yararlandırma konusunda akredite e-ticaret sitesidir.