Endüstri-içi Ticaret Kavramı

Endüstri-içi Ticaret Kavramı

Endüstri-içi Ticaret Kavramı           Endüstri-içi ticaret aynı endüstriyel kategori altında sınıflandırılmış ürünlerin hem ihraç hem ithal edilmesi durumudur. Aslında endüstri-içi ticaret, ilgili ürünlerde ülkeler arasındaki iki yönlü ticareti ifade etmektedir. Özellikle sanayileşmiş ülkelerin teknolojik seviyelerinin, sermaye ve faktör yapılarının giderek benzeşmesi sonucunda, bu ülkeler arasında yapılan ticaret giderek endüstri-içi işlev kazanmıştır. Endüstri-içi ticaretin ölçümünde çok sayıda endeks kullanılmakla birlikte literatürde sıklıkla kullanılan endeks Grubel-Lloyd (GL) endeksidir.

          Endüstri-içi ticaretin literatürde çok sayıda tanımı bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şu şekildedir: Endüstri-içi ticaret; aynı endüstrideki malların hem ihraç hem de ithal edilmesidir. Endüstri-içi ticaret; aynı malların karşılıklı değişimidir. Endüstri-içi Ticaret tanımlarında ortaya çıkan ortak unsur ise, aynı mal/endüstri grubunda önemli oranda ihracat ve ithalatın birlikte varlığı durumudur. Endüstri-içi ticaret, sanayileşmiş ülkeler arasında mamul malların ticaretinde önemli rol oynamaktadır. Uzun süredir sanayileşmiş ülkeler sürekli artan teknoloji seviyesi, nitelikli işgücü ve sermaye itibariyle birbirlerine benzer hale gelmişlerdir. Teknoloji ve kaynak benzerliğinin birbirine bu kadar benzer hale gelmesi, bir endüstride karşılaştırmalı üstünlüğün mümkün olma durumunu ortadan kaldırmıştır.

          Endüstri-içi ticaretin artmasına yol açan etkenler arasında ölçek ekonomileri, ticaretin serbestleştirilmesi, koruma oranlarının düşürülmesi ve yabancı sermaye yatırımların artması yer almaktadır. Endüstri-içi ticaretin, rekabetçilik ve pazar performansı ile bağlantısı vardır. Bir ülkenin uluslararası ticarete açık olması o ülkenin ulusal pazarını da etkileyerek daha rekabetçi olmasını sağlamaktadır. Bununla birlikte endüstri-içi ticaretin endüstrileri daha etkin hale getirerek rasyonelleştirdiğini söylemek de mümkündür.