Elektrikte yatırımcının önündeki engeller kalkıyor

Elektrikte yatırımcının önündeki engeller kalkıyor

Elektrikte yatırımcının önündeki engeller kalkıyorEnerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik sektöründe yeni yatırımcının önünü açacak önemli bir düzenlemeye gidiyor. Düzenlemeyle  önlisans veya üretim lisansı almış ancak hayata geçirilemeyen yatırımlar için verilen teminatlara iade imkanı geliyor. 100’den fazla atıl projeyi etkileyecek olan düzenlemeyle, yeni projelerin önünün açılması hedefleniyor. Yatırımcıların 27 Temmuz’u geçirmeden teminat bedellerini talep etmek için EPDK’ya başvuru yapmaları gerekiyor.

TEMİNATLAR İADE EDİLECEK

EPDK, yaptığı düzenlemeyle 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa, önlisans ve üretim lisansları ile lisanslara ilişkin işlemler için “Mevcut üretim veya otoprodüktör önlisanslarını, lisanslarını ya da lisans başvurularını sonlandırmak isteyen tüzel kişilerin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden iki ay içerisinde Kuruma başvurmaları halinde önlisansları, lisansları veya lisans başvuruları sonlandırılarak teminatları iade edilir” şeklinde geçici 21. maddeyi ekledi.

KAYNAK İSRAFINA SON 

Elektrik piyasasında EPDK’dan lisans alınan ya da lisans başvurusunda bulunulan bazı projelerin çevresel sorunlar ve hukuki ihtilaflara takılması sorununu çözecek önemli bir adım atıldı. Düşük elektrik fiyatları sebebiyle ekonomik olmaktan çıkan projelerin gerçekleşmesi kaynak israfına yol açabileceğinden bu projelerin sonlandırılmasına da imkan sağlandı. Buprojelerin mevzuatta öngörülen yaptırımlara muhatap olmadan sonlandırılmasının önünü açmak amacıyla söz konusu kanuni düzenleme yapıldı. 

Yeni yatırımcılara tahsis

Hukuki, çevresel veya ekonomik zorluklar sebebiyle ekonomik olmaktan çıkan bu projeler halihazırda bağlanabilir kapasitelerin kullanılmasını da engellerken, elektrik üretim kaynaklarının yatırıma dönüşmesini de geciktirerek Türkiye ve sektör açısından ciddi zararlara neden oluyor. Söz konusu projelerin sonlandırılması halinde, yapılamayan HES projelerinin Devlet Su işleri (DSİ) tarafından yeniden projelendirilerek ilana çıkılması, yapılamayan rüzgar ve güneş enerjisine dayalı projelerin de yeniden ihale edilmesi öngörülüyor. Bu şekilde söz konusu projeler hayata geçirebilecek ve yeni yatırımcılara tahsisi mümkün hale gelecek. 

100’ü aşkın proje etkilenecek

 

Yatırımcıların mevzuatta öngörülen yaptırımlara muhatap olmaması açısından son başvuru günü olan 27 Temmuz’u geçirmeden teminat bedellerini talep etmek için EPDK’ya başvuru yapmaları gerekiyor. Bu tarihe kadar kuruma sonlandırma başvurusu yapılması durumunda teminat mektubu iade edilerek, lisans ya da önlisansları sonlandırılabilecek. Sektöre büyük bir ivme kazandırması beklenen bu değişiklik ile hem 100’ü geçen sayıda atıl proje sektörün önünü tıkamayacak, hem de yeni yatırımcının önü açılacak.