Elektrik

Elektrik

Elektrik       Yenilenebilen enerji kaynaklarından olan elektriğin üretimi için teşvikler başlatılacaktır. Sahibi olunan veya kiralanan meskenlerde, kurulu gücü azami olarak 10 kW olan, çatı ve cephe uygulamaları yenilenebilir enerji üretim tesislerinden üretilen elektrik enerjisini, bu sektörde tedarik yapan şirketlere satanlar gelir vergisi ve buna bağlı olarak KDV muafiyeti uygulanacak.

       Nükleer enerji santrali yatırımları, 2012 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe giren yatırımlardaki devlet yardımı kararında öngörülen teşvikler ve destekten yararlanıla bilinecek. Kesintisiz ve sürekli olarak doğalgaz tüketiminin sağlanması amacıyla uzun dönemli kontratlara bağımlı olmayan anlık boru gazı ve sıkıştırılmış doğalgaz ithalatı yapılabilir kılınacak.