10229590000 DİĞERLERİ, KESİMLİK OLMAYAN

DİĞERLERİ, KESİMLİK OLMAYAN