10229290000 DİĞERLERİ, (>80,<160)

DİĞERLERİ, (>80,<160)