1 CANLI HAYVANLAR

Bölüm Notları.

1.- Bu bölümde adı geçen belirli bir hayvan cins veya türüne yapılan atıf, metinde aksi belirtilmedikçe, bu cins veya türün yavrusuna da yapılmış sayılır.

2.- Metinde aksi belirtilmedikçe, Tarifede "kurutulmuş" ürünlere yapılan atıf, suyu alınmış, buharlaştırılmış veya dondurulmak suretiyle kurutulmuş (liyofilize) ürünlere de yapılmış sayılır.

 

Fasıl Notu.

  1. Bu Fasıla aşağıda yazılı olanların dışında kalan bütün canlı hayvanlar dahildir:

  1. 03.01, 03.06, 03.07 veya 03.08 pozisyonlarına giren balıklar ve kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar;

  2. 30.02 pozisyonundaki mikroorganizma kültürleri ve diğer ürünler; ve

  3. 95.08 pozisyonundaki hayvanlar.

Bu Fasıl, aşağıda belirtilmiş olanlar dışındaki bütün canlı hayvanları (gıda veya diğer amaçlar için) kapsar:

  1. Balıklar ve kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve diğer su omurgasızları.

  2. Mikroorganizma kültürleri ve diğer ürünler (30.02 pozisyonu).

  3. Sirk, hayvan sergileri veya benzeri gezici hayvan gösterilerinde yer alan hayvanlar (95.08 pozisyonu).

Nakliye sırasında ölen hayvanlar (eğer bunlar insan tüketimine uygun eti yenilebilen hayvanlarsa) 02.01 ila 02.05, 02.07 veya 02.08 pozisyonlarında sınıflandırılır. Diğer durumlarda ise 05.11 pozisyonunda sınıflandırılırlar.