Ülkemizde İhraacat

Ülkemizde İhraacatBugünün dünyasında, b2b tarihinde ve ekonomik durum, her ülkede diğer ülkelerden iste var. Onun ne kadar paylaşılan ithalat ikamesi 1960'larda uygulanmış olsa da, mevcut şartlarda olması muhtemel değildir.

Durum böyle olunca, gelişmekte olan ülkeler, ülkemizemiz, dünya pazarını kullanmalı ve kendileri için konuşma hakkı yaratılmaktadır. Bysharing Dünyadaki en gelişmiş ve güçlü ülkelere bakanğımızda, ihracat seviyelerinin çok yüksek olduğu ve şu anda Çin ekonomisi göz alabiliyorsa, son ihracat patlamasıyla dünyanın en güçlü ekonomisine sahip olduklarını gösteriyoriz.

KOSGEB, yüksek ihracat önceliği, çok ciddi satış ve yardımlara sahipler. Hem ülkeden gelen dönüşüm, hem de Ekonomi Bakanlığı ve KOSGEB'in desteğini gözeterek alıyor, ülke ekonomisine ve firmalarına ihracat yapmanın yararı çok yüksektir. Ancak, pazarlamanın en büyük sorunlarından biri, müşterilerin iletişim kurmaları, e-ticaret yapan Bysharing'i bulması, şirkete yurtdışında iletişim kurma imkanı sağlaması. Hepimizin bildiği gibi, bugünün çağında, çoğumuz gelecek için büyük önem taşıyor, orada İnternet ve bilgisayar ortamı dökülüyor ve ülkemiz bu sisteme ayak uyduruyor.

İhracatın Yararları;

- İç krizde, şirket etkilenme riskiini ortadan kaldırır.

- Ülkeye yabancı para birimi tanıtarak GSMH’ye katkı sağlama ve etkin kalkınmasında etkili bir rol oynar.

Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan harcamaları en aza indirir.

-Kurtarma sunuyor.

- Pazar payınızı arttırır ve isminizi uluslararası arenada duyuruyoruz.