TURQUALITY

TURQUALITYMarkalaşmak dünya pazarında rakabet edebilmenin en önemli faktörlerinden biridir dersek yanlış söylemiş olmayız. Global pek çok markanın bulunduğu günümüz dünyasında rekabet edebilmenin yolu pazarlamadan geçmekte ve özellikle bir marka olarak hedef kitlesi belirlendikten sonra bu kitleye ulaşmanın en iyi yollarını ve stratejilerini belirlemek oldukça önemli fakat bir o kadar da ağrılı ve sancılı bir dönemdir. Maalesef her marka sadece kendi imkanlarıyla bunu başaramamakta ve oldukça kaliteli ürünlere sahip olsa da global dünyanın keskin rekabet ortamında geri adım atmak zorunda kalmakta bu da ülkemiz bazında umutsuzluğa neden olabilmektedir. İşte tüm bu nedenlerden yola çıkarak oluşturulmuş Turqualiyt sistemi bu sorunların üstesinden gelebilmeyi hedeflemektedir

 Türk markalarının dünyaçapında tanınırlığını ve Türk malının prestijini artırmaya yönelik bu çalışma özellikle özgün ve katma değeri yüksek ürünlere sahip markalar açısından oldukça cazip hale gelmiştir. Büyük Türk markalarıyla aynı doğrultuda seyreden stratijiler dünya çapında tanınırlığı arttırıp şubeleşmeye giderek büyük pazarlara açılmayı başarmaya çalışmakta ve güzel örneklerini vermektedir.Simit Sarayı bunun önde gelen örneklerinden biri olmuştur ayrıca tüm bunların ışığında türk markalarının prestiji turquality kapsamında yükseltilebilir ve değerli kılınabilir gözükmektedir