TÜRKİYE’NİN İHRACAT KAPASİTESİ

TÜRKİYE’NİN İHRACAT KAPASİTESİBaşlangıçta bir ülkenin ihracat kapasitesinin ne kadar olduğunu belirlemek için geçmişten günümüze tüm istatistiki ihracat ve ithalat verileri ekonomik bir bakış açısıyla incelenmeli ve yıllara göre oransal değişimiyle ele alınarak ülkenin bugünkü

ihracat hacmi ve ekonomik büyümesi üzerinde etkili faktörlerin doğru analiz edilmesi gerekmektedir

 Buradaki en büyük handikaplardan biri Türkiye İstatistik kurumu gibi doğrudan bilgiye ulaşabileceğimiz kurumlar olmasına rağmen basın kiriliğinden dolayı bu bilgilerin asimetrik bilgiymişçesine ele alınması olabilir.Bu yazımızda TÜİK’ten elde ettiğimiz bilgiler ışığında Türkiye’nin geçmişten bugüne ihracat verilerini ele alacağız.

 TÜİK verilerine göre 1923 yılında ihracatın 50 790 $ değerinde olduğunu dış ticaret hacminin 137 662 $ ihracatın ithalatı karşılama oranının ise %58,5 olduğunu görmekteyiz. 2017 eylül ayına geldiğimizde, ihracatın 11 847 588$ değerine ulaştığını, aynı şekilde dış ticaret hacminin 31 829 74 $ ve karşılama oranının %59,3 olduğunu görmekteyiz. Tabii ki bu sonuçları sadece rakamsal olarak değerlendirmek tek faktörlü bir değerlendirmeye yol açarak bize doğru analizleri vermeyecektir. Tüm bu verilerin ekonomik olarak enflasyon ve faiz oranları hatta politik değişimler ele alınarak incelenmesi en doğru sonucu verecektir