TÜRKİYE’DE KOBİLER

TÜRKİYE’DE KOBİLERKüçük ve Orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) her ülkede olduğu gibi Türkiye’de de özellikle katma değer oluşturma ve ihracat açısından büyük öneme sahip olmakla birlikte KOBİlerin desteklenmesinde ülkelere bazı sorumluluklar düşmektedir. Bu aşamada Türkiye’yi değerlendirmek için diğer ülkelerdeki destek ve teşvikleri de değerlendirmek bir derecelendirme ölçütü olabilir. Örneğin, Almanya’daki teşvikleri şu şekilde sıralayabiliriz;

 

  • KOBİlere yatırım kredilerinin sağlanması
  • Özsermaye ile ilgili yardımlar
  • iş yerlerinin oluşturulması ile ilgili destek programları
  • Doğru ARGE’nin yapılabilmesi için finansman desteği
  • Eğitim programları
  •  
  • Almanya’da ve diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi bu destekleri KOBİlere sağlamak ülkeye olan döviz girişini arttırıp ekonomiyi büyütecek ve ihracatı arttıracaktır. Türkiye’de uygulanan en önemli teşviklerden çoğu KOSGEB kaynaklı olup pek çok KOBİ için önem teşkil etmekte fakat pek çok firmaya da yardımcı olmakta eksik ve yetersiz kalmaktadır. Dolayısıyla bu konuda da ihracatla ilgili pek çok konuda olduğu gibi Avrupa’dan esinlenmek ve akılcı yatırımların sağlanması konusunda faydalanmak doğru olacaktır