TEKSTİL, HAZIR GİYİM ve DERİ SANAYİ SEKTÖRÜ

TEKSTİL, HAZIR GİYİM ve DERİ SANAYİ SEKTÖRÜDünya’da büyük bir pazar payına sahip bir diğer sektörde tekstil, hazır giyim ve deri sektörüdür. Globalleşen dünyada özellikle moda kavramıyla birlikte ticarette önem kazanan bu sektör modanın geçmişten günümüze uzun yıllardır insanlar üzerinde etkili olmasıyla önem kazanmıştır.Tüketimin de artmasıyla ihracat payının yükselmesi kaçınılmaz olmuş dünyada özellikle Çin gibi büyük ülkeler bu konuda dünyaya hakim hale gelmiştir. Emek yoğun bir sektör olan tekstil, hazır giyim ve deri sanayii bu konuda iş gücüne dayalı olmasından ve Çin’in iş gücü anlamında büyük bir avantaja sahip olmasından neredeyse rakipsiz olmuş fakat moda anlamında marka yaratma sürecinde Amerika başı çekmektedir. Bu sektör özellikle GSYH ‘ye de katkı sağlamaktadır. Türkiye’de GSYH’nin %10 bu sektörden sağlanmaktadır ayrıca Türkiye’de bu sektörde önemli bir yere sahiptir.Bu konuda gelişmelerin artması ve dünyaya olan ihracatın da aynı şekilde büyümesi beklenmektedir. Özellikle Avrupa Birliğiyle yapılan gümrük birliği anlaşması ile sınırsız kotaya sahip olunması bu konuda Türkiye’ye büyük avantaj sağlamış ve gelişmeler açısından ümitlendirmiştir.