TARIM MAKİNELERİ SEKTÖRÜ

TARIM MAKİNELERİ SEKTÖRÜTarım sektörü de her alanda olduğu gibi değişiklikler göstermiş fakat teknolojik gelişmeler bu sektöre ters etki yapmış demek yanlış olmaz. Dünya’nın teknolojiiyle birlikte gelişmesi tüketim alışkanlıklarını da etkilemiş günümüz modern dünya insanının doğal ve hormonsuz yiyecek arayışı artmış ayrıca bu ters etki tarım sektörü pazar payının gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere kaymasına neden olmuştur. Bunların yanında dünya ihracat payına bakıldığında Brezilya Çin ve Hindistan bu pazardaki dengeleri belirleyen ülkeler olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Tarım makineleri sektöründe en çok ithalat yapan ülkeler İtalya, Almanya, Polonya , Amerika Birleşik Devletleri ve Polonya olarak sıralanabilir. İhracatta en önemli sanayi ürünü biçerdöverdir 843351 sayılı GTIP numaralı ürün dünya pazarında önemli bir yere sahiptir. Bunun yanında tarım traktörleri, römorklar, motokültörlerde ithalatı yapılan tarım ürünleri sektörünün önemli ihracat kalemleridir. Özellikle 2015 yılından sonra dünya ihracatına baktığımızda da en çok ihracatı yapılan ürünlerin hasat makinelerine ait aksam ve parçalar, ekim ve dikim makinelerı olduğunu görebiliriz.Bu ürünlerin en çok ihracatının yapıldığı ülkeleri ise Cezayir, Azerbeycan, Irak,İran ve Rusya olarak sıralayabiliriz.