SWOT Analizi Nedir?

SWOT Analizi Nedir?       Kurumsal strateji ve konumlanma açısından yaygın kullanılan bir yöntem olan SWOT Analizi, firma, kurum, örgüt vs. gibi bir organizasyonun iç-dış durumunun tüm detaylarıyla incelenip değerlendirildiği bir analiz uygulamasıdır. Bu analiz sonucunda;  kurumun şu anki durumu, doğru işleyip işlemediği kolaylıkla belirlenmiş olur. SWOT Analizi, firmanızın kurumsal işlerliği, rekabet gücü, sektördeki konumu, piyasadaki dış tehditlerin varlığı vs. gibi iç ve dış değerlendirmelerin yapılabildiği en etkili değerlendirme yöntemlerinden biridir. SWOT kelimesinin açılımı ise İngilizce olarak,

 

 S- Strength (Kurumun olumlu ve güçlü olan özelliklerinin belirlenmesi)

W- Weakness (Kurumun olumsuz veya zayıf olan özelliklerinin belirlenmesi)

O- Opportunity (Kurumun içte ve dışta sahip olduğu fırsatları belirtmektedir)

T- Threat (Kurumun etrafındaki olası tehlike, risk ve piyasa tehditlerini belirtmektedir)

 

        Kurumlar için SWOT analizinin iki önemli faydası vardır: Birinci fayda, kurumun şu anki mevcut konumunun ne olduğunu net şekilde ortaya dökmesidir. S ve W harfleriyle ifade edilen analizin ilk kısmı, analiz yapılan kurumun güçlü ve zayıf yönlerinin, olumlu-olumsuz iş akışı ya da performansının belirlenmesi, o kuruma "kendisini bilmesi" gibi önemli bir edinim ve bilgi sağlar. O ve T harfleri ile belirtilen analizin ikinci bölümü ise daha çok dışsal etkileri, piyasadaki oluşumu, kurumun burada olası fırsat ve tehditlere karşı "ne yapabileceğinin" bir analizidir. Yani ikinci kısım, şu anı değil, gelecekteki olası gelişmelere yönelik bir durum değerlendirmesini içerir, bu açıdan biraz daha tahmine ve öznel verilere dayanır. Bu açıdan SWOT Analizi, 4 kapsamı içeren 2 yönlü (hem iç hem dış) bir analiz tekniğidir.

        Kısaca SWOT analizi, iç ve dış durum değerlendirmesini içeren ve yönetim açısından firmanın şu an ki konumunu ve önünü görebilme açılarından büyük kolaylık sağlayan stratejik bir yönetim uygulamasıdır.