SWOT ANALİZİ

SWOT ANALİZİGünümüz gelişen dünyasında firmalar için rekabet oldukça zorlu bir hale gelmiş olup firmalar bu şartların üstesinden gelebilmek için pek çok çalışma yürütmekte ve stratejiler belirlemektedir. Bu çalışmalardan bir tanesi de SWOT analizi olarak adlandırılan çalışmadır. Peki, SWOT analizi nedir nasıl yapılır?

SWOT analizi firmaların temel önceliklerini ve çalışmalarını belirleyebileceği bir çalışma olup bu analizde dört ana kategori üzerinde durulur bunlar;

  • Güçlü yönler (strengths)
  • Zayıf yönler (weaknesses)
  • Fırsatlar (opportunities)
  • Tehditler (threats)

Bu çalışmaya göre firmalar teknik, çalışan ve diğer faktörler açısından güçlü yönlerini, aynı şekilde zayıf yönlerini belirlerler bunlardan sonra dış etkenler olan fırsatlara gelindiğinde firma yakalayabileceği potansiyel fırsatları belirler bunlar için strateji belirler en son kıstas olan tehditler ise firmanın çalışmalarına yönelik başarısızlık oluşturacak yahut çalışmalarına engel teşkil edecek faktörlerin belirlenmesidir. Tüm bu çalışmalar doğrultusunda ortaya çıkacak SWOT analizi raporu doğru şekilde analiz edilmeli ve bu sonuçlara yönelik stratejiler belirlenmelidir. SWOT analizi firmaları bu anlamda güçlendirecek ve çalışmalarında profesyonel bir yön belirleyecektir.