Şirketsel Düzeyde Sürekli Büyüme

Şirketsel Düzeyde Sürekli Büyüme         Günümüzde birçok otorite büyümeyi sadece şirketin kârının, gelirlerinin artışı olarak tanımlıyor olsa da bu net bir doğruluk değeri taşımıyor. Gerçek büyüme hem şirket kârlılığının hem de şirket ortaklarının sahip olduğu hisse değerlerinin artışıdır. Uzun vadeli yatırımlara ağırlık veren bir şirketin değerinin arttığı söyleyebilir. Fakat o yıl içindeki kârlılığı ve büyüme oranı düşük gözükebilir. Oysa bu şirket “sürekli büyüme”  sağlamak için genel olarak doğru bir adım atmıştır. Başarılı ve daimi bir büyüme ivmesi tutturabilmek için birçok ana ve ara yöntem olsa da en çok uygulamaya konanlarından başlıcası; birbiriyle ilişkili, benzer alanlardaki işlere yatırım yapmak.

         Sürdürülen mevcut işle bağlantılı işlerde gelişmek, büyümek her zaman daha kolay olacaktır. Türkiye´de iş hayatının geçmiş zamanı incelendiğinde, Koç, Sabancı, Doğuş gibi büyük grupların çok sayıda farklı alana yatırım yaptığını görülmektedir. Bu firmalar, Türkiye´de pazar henüz yatırıma aç iken kurulmuşlardır. Bu nedenle, önlerine çıkan farklı fırsatları doğru değerlendirerek büyümüşlerdir. Şu an ise Türkiye´deki ekonomik koşullar ve pazar çok daha gelişmiş bir konjonktürde ilerliyor. Bu sebepten, örnek verdiğimiz şirket gruplarının bir zamanlar yaptığı gibi her alana girerek büyümek çok zor, hatta pek mümkün değil. Ülkemizde pazar hala gelişiyor. Çok sayıda uluslararası şirket pazara giriyor. Pazardaki rekabet her geçen gün artıyor. Bu nedenle, fırsatları değerlendirip bir sürü alana girerek büyümek, başarılı olmak gittikçe zorlaşıyor. Kısaca ülkemizde sektör artırarak büyüme devri sona erdi denilebilir. Yatırım yapmak için gereken nakit paraya sahip olmak bile, geçmişteki büyüme oranlarını yakalamak ve şirketin büyüme oranlarını artırmak için ne yazık ki yeterli değildir.

         Büyümenin diğer bir yolu, mevcut müşteri tabanını değerlendirerek yeni iş alanlarına girmekten geçiyor. Pazardaki rekabet nedeniyle yeni müşteri edinmek giderek daha pahalı hale gelmiştir. Bu nedenle, yeni bir alana girerek büyümek isteyen bir firma; mevcut müşterileriyle ilgili bilgileri incelemeli ve onlara uygun, yeni ürünlerin neler olabileceğini saptamalıdır. Çapraz satış adı verilen bu yöntem, günümüz şirketleri için büyümenin bir başka etkili yolu olarak uygulanmaktadır.  Her sektörün dinamikleri ve büyüme potansiyeli farklıdır. Gerçekten değer yaratarak büyümek, sadece gelirlerinizi artırmak, muhasebe defterlerinizdeki kârı yükseltmek anlamına gelmez. Değer yaratarak büyümek, gelirlerinizin ve hissedarlarınız için yarattığınız değerin sektör ortalamanıza kıyasla büyümesi demektir. Büyümenin ve başarının arkasındaki faktörler incelendiğinde, şirket yönetimi ve ülkedeki ekonominin gidişatı da çok etkili rol oynuyor.  Uluslararası standartlarda düşünebilen insanlarla çalışmak büyük resme ulaşmak için her zaman etkili bir yöntem olmuştur. Şirket uluslararası arenada rekabet edebilmek için gerekli yeteneklere sahipse, büyüme potansiyeli var demektir. Değişen rekabet ortamına hızla adapte olabilen ve değer zincirlerinde, karar sistemlerinde köklü değişiklikler yapabilecek kurumsallıkta olan, yaratıcı ve yenilikçi bir kimliğe sahip firmalar bu yolda mutlaka başarılı olacaklardır.