SERBEST DIŞ TİCARET

SERBEST DIŞ TİCARETÜlkelerin dış ticarete yönelme nedenlerinin temelinde; farklı hammaddelere sahip olmaları veya kendi ülkelerinde üretebilecekleri malların iş gücü maliyetinin yüksek olması yatmaktadır. Bunun yanında firmaların ürün kalite standartlarını artırarak karlılık oranlarını maksimize etmeyi amaçlamaktadırlar. Ekonomi Bakanlığı tarafından belirlenen Türkiye’nin ihracat stratejisi, 2023 yılında 500 milyar dolar ihracata ulaşmak, Türkiye’nin ihracattan aldığı payı %1,5’e yükseltmek ve dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer almaktır

Ülkeler dış ticaretlerini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara son yıllarda önemli bir eğilim göstermiştir. Bu artışları sağlayan, uluslararası örgüt ve kuruluşların yaptıkları çalışmalar ve uygulamalar etkili olmuştur.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), dünya ticaretinin kurallarını belirleyerek, uluslararası ticaretin serbestleşmesine önemli katkılar sağlamıştır. Son yıllarda ise DTÖ gereksinimleri karşılayamaması ve yeni pazar açılımları konusunda yetersiz kalması, ülkenin ikili ve bölgesel ticaret anlaşmaları yapmasını sağlamış ve Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) ülkeler arasında yaygınlaşmıştır. Böylece ülkeler birbirleriyle indirimli gümrük vergileri, kotaların indirilmesi ve kaldırılması gibi birçok etkenle daha rahat ticaret yapabilir duruma gelmiştir.

Ticaretin serbestleşmesi için tarifelerin en aza indirilmesi ve korumaların gümrük vergileri ile gerçekleştirmesi gerekir. Türkiye’de bu kapsamda ihracatı daha hızlı ve istikrarlı bir şekilde artırması gerekir. Bunun için dış ticaretin kolaylaştırılması konusunda tüm yönleri ile ele alması ve bunun için kamu ve özel sektör birlikte hareket etmelidir. Bysharing olarak dış ticareti daha etkin gerçekleştirmek için çalışmalara destek vermekteyiz. Bysharing ’in temel amaçlarının başında Türkiye’nin ihracat hedefine ulaşabilmek için serbest ticareti en hızlı ve güvenilir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktır.