SAVUNMA SANAYİ SEKTÖRÜ

SAVUNMA SANAYİ SEKTÖRÜDünya’da en gelişmiş sektörlerin başında gelen savunma sanayi sektörü bugün ülkemizde ve dünyada iş gücü, bilgi ve sermaye olarak oldukça geniş bir hacme sahiptir. Geçmişten günümüze büyük değişimler geçiren savunma sanayii özellikle dünya ülkeleri için büyük önem teşkil etmekte. Amerika’dan başlayarak en gelişmiş ülkelerden (Almanya, İngiltere, Fransa gibi) Türkiye’ye kadar en büyük yatırımlardan birinin savunma sanayi sektörüne harcandığını görmekteyiz. Savunma sanayii geçmişte emek yoğun bir sektördü ancak günümüze gelindiğinde pek çok teknolojik değişiklikle beraber bu sektör bilgi yoğun hale gelmiş ve yeni düzenlemeleri bilgi yoğun şekilde devam etmiştir. Türkiye’ye gelindiğinde de aynı durumları görmek pekâlâ mümkün. Türkiye’nin de önde gelen firmalarının gelişmişlik düzeyin oldukça güzel durumda fakat ülkenin henüz gelişmekte olan ülke kategorisinde olması bu savunma sanayinin dünyanın gerisinde kaldığıyla elbette ilgili bir durum. Türkiye’de bu sektörle ilgili göze çarpan ilk şey çarpık büyüme olur. Çarpık büyümeden kasıt özellikle bazı sanayi bölgelerinde savunma sanayisinin oldukça gelişmiş olup diğerlerinde çok geride kalınmasıdır. Buradaki yanlışlığı gidermek tabii ki öncelikle bu sektörle alakalı eğitimlerin artması doğru çalışmaların yapılmasıyla birlikte organize sanayi bölgelerinin ve ticaret odalarının gayretli çalışması sonucunda gerçekleşecektir.