POST KLASİK VE NEOKLASİK DÖNEM: ULUSLARARASI TİCARET

POST KLASİK VE NEOKLASİK DÖNEM: ULUSLARARASI TİCARETTüccarlık klasik dönemden sonra gelir. font="Bu aslında bir " yol açtı;yeni teori" (Neoklasik), bir süre sonra, uzun vadede araştırma, ekonominin evriminin ana hatları uzak tuttu. Bu bölüm, uluslararası ticaret ve ekonomik büyüme teorileri arasındaki ayrım ile ilgilidir ve klasik ve neoklasik teoriler için

verilen cevapların bazı hediyeler Ricardo izleyen

Bu hesaba karşılaştırmalı avantajları üsleri almadı ve uzun vadede artırabilir uluslararası ticaret kaynaklanan oranları ve eğilimleri tespit etmedi.Ricardo'nun karşılaştırmalı üstünlükler teorisi, modeli, birçok siyasetçi sonra yeni ekonomik modeller organize emek üretimi model beraberiz ve onlar tarafından kabul edilmiştir. Bu modeller açıkça uluslararası ticaret ekonomik büyümeyi olumlu etkiler görülmektedir. Özellikle 1960'lı yıllarda, ihracata yönelik politikalar yapılmış ve ihracat önemli ölçüde arttı böylece, GSYİH olumlu etkiler. Ayrıca aynı politikaları hala