Paranın Değer Kazanması

Paranın Değer KazanmasıBir ülkedeki para biriminin dünyadaki değeri, başka para biriminin cinsinden değerlendirilir. Ve bu değer de yaşanan arz ve talebe karşı belirlenir. Böylece kur değişimleri başta devletler olmak üzere pek çok yatırımcı tarafından da takip edilir. Paranın değerini oluşturan bileşenler o kadar hassas ve etkilidir ki bileşenlerin en küçük parçası bile paranın değerinde adeta kelebek etkisi yaratır. Bu bileşenler de ülkelerin ekonomi politikalarına, ülkelerin ikili ticaretine ve ülkelerin taşıdıkları riske göre değişir. Ve bu bileşenler de faiz oranları, cari açık ve dış ticaret bazında pek çok noktaya ayrılır.

Eğer bir ülkenin faiz oranları yükselirse o ülkenin para birimi kur değişimlerinden genellikle olumlu etkilenir. Başka bir deyişle o para birimi, diğer para birimlerine karşı değerlenir. Faiz oranları yükseldiğinde, sermaye sahipleri faiz oranlarından faydalanmak için ülkeye yatırım yaparlar ve ülkeye bir döviz girdisi olur. Bu da paranın değerine olumlu katkı yapar.

Paranın değer kazanmasında diğer başka önemli faktör ise dış ticarettir. İhracat oranlarının ithalata karşı artması ülkenin mallarına dünyada bir talep olduğunu gösterir. Bu da ülkede dövizin artmasına neden olur ve böylece yerel para birimi dövize karşı değer kazanır. Bu durumda uzun vadede cari açığın hızla kapanmasına yol açar.

Sonuç olarak bir paranın değer kazanması o paranın Dış ticarette kur oynaması olmadan kullanılmasına, yatırım değeri taşımasına ve ülkedeki ekonomik ve siyasi istikrara bağlıdır. Yukarıda bahsedilen bileşenler birbirleriyle etkileşim halindedir. Herhangi birindeki değişiklik diğerlerini olumu veya olumsuz biçimde etkiler.