Organize Sanayi Bölgelerinin Yükselen Değeri İvedik O.S.B.

Organize Sanayi Bölgelerinin Yükselen Değeri İvedik O.S.B.          Küreselleşmenin doğal bir sonucu olarak hızla zorlaşmakta olan rekabet koşulları altında, iş dünyasında yol almak gün geçtikçe daha da farklı bir boyutta şekil değiştiriyor. Üreticilerin ya da hizmet sunanların genel anlamda elini taşın altına koymaya zaman zaman çekinmesinden ötürü, sektörler sekmeye uğrasa da ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda devlet teşvikleri ve projeleriyle beraber, hevesli üreticiler doğru atılımlarla gücüne güç katmaya devam ediyor.

            Şu anki tabloda Organize Sanayi Bölgeleri, yönetimlerinin çatısı altında bulunan üreticiler ve hizmet sağlayıcılara birçok yardım sağlamaktadırlar. Ankara sanayiinin önemli merkezlerinden biri olan İvedik OSB üyelerinin; ulusal ve uluslararası ticaretten daha fazla pay alan, rekabet gücüne ulaşmış siyasi ve ekonomik oluşumları kendi yararı doğrultusunda kullanabilen, varlık ve kaynaklarını çoğaltmak ve değerlerini sürekli artırmak doğrultusunda bölgesel bir güç olmasına katkıda bulunarak hareket eden, ülkemizin en değerli OSB’leri arasındadır. Özel sektörün yapısal ve güncel sorunlarının çözüme kavuşturulması, Ankara’nın ulusal ve uluslararası platformda rekabet gücünü geliştirmesi, ülke ekonomisinin gelişmesine öncülük ve tüm bu çalışmalarını; teknolojik, ekonomik ve ticari hayatın her yönüyle gelişmesini desteklemeyi hedef edinerek faaliyetler sürdürülmektedir. Belirttiğimiz gibi Ülkenin 2023 hedefleri doğrultusunda bölgenin rekabet gücü kapasitesinin geliştirilmesiyle Ar-Ge ve İnovasyon Vadisine dönüştürülmesi hedeflenmektedir.              Tüm bunların asıl hedefinde ihracatı artırmak olduğu mesajının çıktığını tahmin etmek zor değildir. OSB’ de savunma sanayiinden matbaa sektörüne, ağaç işlerinden deri mamulcülerine, elektrik sektöründen otomotiv sektörüne ve daha birçoğu ile yaygın bir ürün-üretim-hizmet ağı birbirini tamamlamaktadır. İhracatın, firmaların büyümesi ve tanınması konusunda ne denli önemli olduğunun farkında olan OSB yönetimi doğru fırsatların yakalanması için kendi bünyesindeki iştirakleriyle, çatısı altında bulunan firmalara adeta kılavuzluk görevi yapmaktadır. Geçmişte ve günümüzde ihracat açılımlarıyla firmaların kısa zamanda ne denli büyüyüp geliştiğinin görmesinin sağlanması ve bu konuda çekingen bir tavır sergileyen firmalara endişelerini gidermek adına profesyonel hizmet sunulmasına dair faaliyetlerde sürdürülmektedir.

                Küresel ticari çevreye günümüzde sırtını dönen firmaların, kısa vadedeki hedeflerini ancak uzun vadede gerçekleştirebildikleri gerçeğinin ön plana çıktığı günümüzde ihracat operasyonlarına hız vermek ve teşvik etmek çok önem arz etmektedir. Ülkemizin hedeflerini gerçekleştirmeye katkı sağlamak gibi özel bir duruma da destek vermek ve teşviklerden yararlanmak günümüzde her sanayicinin benimsemesi gereken donelerdir.