Network Marketing Nedir?

Network Marketing Nedir?       Gün geçtikçe yayılan, 21.yy’ın ticaret sistemi olarak görülen ve doğrudan satışın geliştirilmiş bir türü olan Network Marketing (ağ pazarlaması), kişinin tamamen kendi emeği ile doğru orantılı gelir sağlamasına imkân veren bir sistemdir. Network Marketing‘in bu kadar ön plana çıkmasının sebebi ise ekibin tümüne eşit fırsatlar sunması, başlamak için bilgi ve deneyim gerektirmemesi ve çalışma saatlerinin kişinin kendisi tarafından esnek olarak ayarlanabilmesi en dikkat çekici taraflarından. Konuyla ilgili birçok bilirkişi, bu marketing yöntemini ilk kez başarıyla kullanan kişinin Carl Rehnborg olduğu konusunda hemfikirlerdir. Tavsiyenin gücünü çokça deneyen ve sonrasında bu güce çok inanmasıyla bilinen Carl Rehnborg 1934’te bu mantıktan yola çıkarak California Vitamin Company şirketini kurmuş ve satışlara başlamıştır. 1945’te ise Network Marketing sistemini çok daha iyi bir hale getirerek Nutrilite Products şirketini kurar. Nutrilite daha sonra yalın anlamda, birçok piramit sistemini benimseyen pazarlama devinin yaratılmasına aracılık etmiştir.

        Network marketing, doğrudan satış tekniğinin tavsiye mantığına dayalı bir türüdür. Tüketici ürünü alır, kullandıktan sonra memnun kalırsa çevresine tavsiye eder. Bu tavsiyenin birçok reklam modelinden daha çok etkili olduğu görülmüştür. Zaten genel olarak düşünüldüğünde toplum direkt ya da dolaylı olarak farkında olmadan her gün Network Marketing yapmaktadır. Memnuniyet ve tavsiye; Network Marketing’i oluşturan temel iki unsurdur. Memnun kalan tüketici tavsiye eder. Sonuç olarak sürekli talep sağlanmış olur.