KÜRESEL TİCARİ ÇEVRE

KÜRESEL TİCARİ ÇEVREGünümüz iş dünyası, küresel birleşmenin var olduğu, hızlı değişkenliğinin takibi zor teknolojiler ve bunlara olan talebin arttığı, endüstriyel sınırların belirsizleşmeye başladığı, ürün yaşam döneminin kısaldığı bir dönem yaşamaktadır. İşletmeler; küreselleşmenin, rekabetin, gelişen teknolojinin yarattığı sirkülasyonda varlıklarını sürdürmeleri adına yaşanan değişimlere gözünü kapamamalı ve bu dinamiklere ayak uydurmaları şart olmuştur. Bu inovatif kıstaslara sırtını dönen işletmelerin hayatta kalmaları artık imkânsız hale gelmiştir. Bu değişken kıstaslar içerisinde en önemlilerinden biri küreselleşmedir. Küreselleşme, işletmeler açısından birçok fırsat ve sorunu da beraberinde getirmiştir. Bu fırsat ve problemleri en iyi şekilde değerlendirip yönetmesi işletmelerin başarısında önemli rol oynamaktadır. Küresel bir dünyada, firmaların ulusal sınırlar içerisine kapanarak yaşamlarını sürdürmeleri çok zordur. Bu yüzden küresel faaliyetlere katılmayı, işletmeler ciddi bir şekilde ele almak zorundadırlar.

internet üzerinden ticaretin yapılması, sınır ötesi ticaret anlaşmaları, uluslararası seyahatlerin kolaylaşması ve bunun gibi birçok nedenlerden dolayı, artık sadece ulusal sınırlar içerisinde çalışıp, ulusal müşterilere mal ve hizmet üreten firmalar genelde küçük ölçekli ve kurumsallaşmamış işletmeler olarak göze çarpmaktadır. İşletmelerin küresel faaliyetlere katılımı çeşitli şekillerde mümkün olabilmektedir. Firmalar bu farklı alternatifleri dikkatli bir şekilde değerlendirip karar vermelidir. Günümüzde en önemli küresel ticari çevreye açılma ve hitap etme yöntemlerinden olan Elektronik Ticaret (E-Ticaret) konusunu ele aldığımızda bu sistemin ne denli etkili olduğunu ve küresel ticari çevre de sonunun olmadığını fark etmemiz kaçınılmaz oluyor.

Elektronik iş yapma ya da onun bir alt kategorisi olan elektronik ticaret; yapısı gereği küreseldir ve dünya ekonomilerinin birbirleriyle bütünleşme sürecini de hızlandırmaktadır. Çünkü internet ağı üzerinde açılan bir mağazanın ( web sitesinin) boyutu ne olursa olsun, faaliyet alanı bütün yeryüzüdür. Firmalar E-Ticaret sayesinde, sınırlı bir bütçeyle geçmişte görülmedik düzeyde küresel ölçekte iş yapabilir hale gelmektedirler. Yaratıcı girişimciler ve Kobi’ler için yeni iş yapma imkânları doğmaktadır.

Ülkemizde, aynen İnternet’te olduğu gibi, Elektronik Ticaret alanında da hızlı bir gelişme yaşanmıştır. Mevcut gelişmeler herkesi şaşırtacak bir biçimde ve hızda ilerlemiştir. Bu süreçte, geçmişten günümüze bilişim alanında gerçekleştirdiği önemli projelerde sektörünün öncülerinden olan Analitik Medya Yazılım firmasının projesi olan bysharing.com, gelişen teknoloji ile birlikte küresel ticaret sektöründe önemli rol edinmiştir. Üye sayısında sürekli artış gözlenen e-ticaret portalı, kurumsal firmalara ve Kobilere önemli ölçüde fayda sağlayarak ülkemizdeki küresel ticari çevrenin gelişmesi konusunda kurmuş olduğu geniş ürün havuzuyla, firmaların ve ürünlerinin, dünya pazarında yer almasını sağlamaktadır. Türkiye’de bulunan uluslararası e-ticaret platformu konusunda eşsizdir.

Sonuç olarak; sınırların kaktığı, şirket ve devletlerin birbiriyle sıkı ilişkiler içerisinde olduğu, teknolojinin baş döndüren bir hızla değiştiği, küreselleşme ve rekabetin yoğun yaşandığı bir süreçte yaşamaktayız. Bu süreçte işletmeler açısından önem taşıyan konu kendilerini en etkili anlamda küresel ticari çevreye nasıl lanse edeceklerine karar vermeleridir. Yaşadığımız teknoloji çağının gerekliliklerini de göz önünde bulundurursak, Elektronik Ticaret ağı’nın bulunmaz bir fırsat olduğunu görmemiz kaçınılmaz olacaktır.