KOBİ’lerin Ülke Ekonomisindeki Yeri

KOBİ’lerin Ülke Ekonomisindeki YeriKOBİ olarak adlandırılan küçük ve orta boy işletmeler, özellikle Türkiye’de çok önemli bir yere sahiptir. KOBİ’lerin etkisinden kısaca bahsedersek, işsizliği azaltma, piyasa etkilerine çok çabuk adapte olma, yeni ürün ve fikirlere daima açık olması ve tek bir bölge yerine tüm ülke çapında var olması ile bölgelerin birbiriyle bağlantı olarak büyümesi, olumlu etkilerinden sadece birkaçı.

Türkiye olarak istatistiksel bazda ele aldığımızda ise, işletmelerin %99.77’isin, istihdamın %78’ini, toplam katma değerin %55’ini, toplam satışların %65’ini, toplam yatırımların %50’sini, toplam ihracatın %60’ını ve toplam kredilerin %24’ünü oluşturmaktadırlar. İstatistikler açıkça göstermektedir ki, Türkiye’nin değişmez ve en değerli parçası KOBİ’lerdir.

Küçük ve orta boy işletmeler olarak adlandırılsa da, ülkedeki tüm büyük firmalar, devlet kuruluşları ve yerel halk, ihtiyaçlarını karşılaması için KOBİ’lere bağlıdır. KOBİ’ler, küçük sermaye ve finans durumuna sahip, kendi kendine yetinmeye çalışıp, yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda ürün ve hizmet üretip satar ve yer aldıkları ülkelerde oluşan ekonomik krizde kendisi başta olmak üzere tüm ülkeyi etkisi altına alırlar. Fakat buldukları yeni fikir ve icat ile bulundukları ülkelerin gidişatını değiştirebilme potansiyeline de sahiptirler. Kısaca özetlersek, bir ülkenin ekonomik durumu KOBİ’lerin etkin performansı ve ürettikleri değer ile eşit düzeydedir. Küçük ve orta boy işletmelere gereken her türlü olasılık ve imkân yaratılmalı, onlar gücünün, ülke gücünde etkin rol oynadığı göz ardı edilmemelidir.