KAUÇUK ve PLASTİK SANAYİ SEKTÖRÜ

KAUÇUK ve PLASTİK SANAYİ SEKTÖRÜKauçuk ve plastik sektöründe dünyanın en çok aradığı özelliklerden biri yenilikçi özelliklere sahip ürünlerdir. Ürünlerin inovatif olması yeniliğe açık olması yenidünya pazarı için ve ithalatçılar için büyük önem taşımaktadır. Bu da araştırma ve geliştirmenin bir kez daha önem kazanmasına neden olmuştur. Ürünler üzerinde AR-GE çalışması yapmak günümüz ticaretinde oldukça stratejik bir çalışma haline gelmiştir. Plastik ürünleri sanayii inşaat, tarım, gıda sektörüne ara malı üreten bir sektör niteliğindedir. Çevre duyarlılığı açısından bazı problemlerle karşılaşan sektör yine de günümüzde etrafımızda oldukça yaygın olarak kullanılmasından dolayı oldukça gelişmiş bir sektördür. Kauçuk ve plastik sanayi sektörü stratejileri şu şekilde belirlenmelidir; Sektör ihtiyaçlarına yönelik insan sermayesi, adil hızlı ve rekabetçi bir girişim ortamı, tasarım ve uygulamada yenilikçi ve yeni kullanım alanlarına yönelik ürünler, sektörde faaliyet gösteren işletmelerin verimliliklerinin arttırılması, etkin pazarlama ve iletişim stratejileri, sektörde geri dönüşüm sisteminin etkinliğinin arttırılması, sektöre özgün destekleme politikaları. Bu stratejilerin doğru şekilde belirlenip uygulanması kauçuk ve plastik sanayii için önemli ölçüde katkı sağlayacak ve gelişmesi için doğru kaynak olacaktır.