İHRACATIN ÖNÜNDEKİ ENGELLER

 İHRACATIN ÖNÜNDEKİ ENGELLER 

Günümüzde dünya ülkelerince ihracat çok büyük önem arz ederken bizler hala ihracatın önündeki bazı engellerle karşı karşıya kalmaktayız. Özellikle orta ve küçük ölçekli firmalar bu sorunları en çok yaşayanlar olarak karşımıza çıkıyor

 Küçük çaplı bir araştırmayla bile tespit edilebilecek bu engellerin başında yabancı dil sorunu gelmekte olup firmların yabancı dil bilen elamanlarının olmaması ihracat ve yabancı alıcı bulamama oranını düşürüyor. İhracatın önündeki bir diğer sorun, firmaların dış ticaret elamanı olmaması yahut hiç dış ticaret departmanlarının olmaması. Pazar araştırması ihracattaki en önemli etkenken firmaların bunu yapabilecek elaman çalıştıracak güçte olmamaları ya da bunu önemseyecek kadar bilince ulaşamamış olmalarından kaynaklı hem firmaların hem de Türkiye’nin ihracat oranları istenen seviyeye gelememektedir.

 Burada en önemli rolü oynayan ticaret odalarına ve organize sanayi bölgelerine de büyük sorumluluk düşmekte olup, özellikle sanayi bölgelerindeki firmaların dış ticaret hakkında bilgilendirilmeleri ve yönlendirilmeleri gerekmektedir.Bugün ekonomi bakanlığı bu engelleri kaldırmak için firmalara pek çok teşvik sağlamakta ve özellikle e-ticarete yönlendirmede başarılı politikalar uygulamaktadır .Bu çalışmaların örneklerinden bir tanesi BYSHARING olup, ihracata giden yolda en önemli kaynağı firmalara sağlayarak ihracatın önündeki engelleri kaldırmayı hedeflemektedir