İhracatın Önemi

İhracatın ÖnemiGünümüz dünyasında, gerek coğrafi şartlar olsun gerekse de ekonomik durum, her ülkenin başka ülkelerden karşıladığı ihtiyaçları bulunmaktadır. Her ne kadar 1960’lı yıllar da ithal ikamesi uygulanmış ve başarılı olmuş olsa da şuan ki şartlarda bu pek mümkün değildir.

Böyle bir durum söz konusu olduğu için özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler, olabildiğince dünya pazarından yararlanıp kendine söz hakkı yaratması gerekmektedir. Dünya çapında en gelişmiş ve güçlü ülkelere baktığımızda, ihracat seviyelerinin çok yüksek olduğunu görebiliriz ve özellikle de Çin’in ekonomisini göz önünde bulundurursak, son dönemde ki ihracat patlamasıyla dünyanın en güçlü ekonomisine sahip olmuşlardır.

İhracat öneminin bu kadar yüksek olmasından ötürü Ekonomi bakanlığı ve KOSGEB’in çok ciddi teşvik ve yardımları bulunmaktadır. Hem ülkeye gelen dövizi hem de Ekonomi bakanlığı ve KOSGEB’den gelen destekleri göz önüne bulundurduğumuzda ihracat yapmanın ülke ekonomisine ve firmalara sağlayacağı yarar çok üst seviyededir. Ama Türkiye’de ki en büyük sorunlardan biri müşteri bulma iletişime geçme olduğundan dolayı, E-ticaret sistemin öncülük eden Bysharing, yurtdışındaki firmalara kolayca ulaşabilme iletişime geçme imkânı sağlamaktadır. Hepimizin de bildiği üzere günümüz çağında çoğu şey internet ve bilgisayar ortamını dökülüp, ülkece bu sisteme ayak uydurmamız geleceğimiz için çok büyük önem arz etmektedir.

İhracatın faydaları;

-Olası bir yurtiçi krizde firmanın büyük çapta etkilenme riskini ortadan kaldırır.

-Ülkeye döviz sokarak GSMH ‘ya katkıda bulunur ve ülke kalkınmasında etkili rol oynar.

-Ekonomi bakanlığı desteklerinden yararlanılıp yapılan harcamaları minimize eder.

-Kurumsallaşma imkânı sağlar.

-Pazar payınızın büyümesini ve uluslar arası alanda isminizin duyulmasını sağlar.