İhracat Merkezi Olması Gereken Ostim'de Neden Rakamlar Düşük?

İhracat Merkezi Olması Gereken Ostim'de Neden Rakamlar Düşük?Günümüz iş çevrelerinde; hem ülkemizde, hem de tüm dünyada ticari faaliyet gerçekleştiremeden herhangi bir operasyon gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Ticaret hayatın her alanında olduğu gibi iş dünyasının da demirbaşları arasındadır. Ticareti birçok farklı şekilde gerçekleştirmek mümkün olsa da en önemli ve etkilisi kuşkusuz ihracattır. İhracata en genel anlamıyla bakıldığında; kişilerin ya da kuruluşların mal ve ya hizmetlerini yurtdışına satmaları demektir. Daha nesnel anlamda ele aldığımızda; bir ülke içinde serbest dolaşımda olan malların ve hizmetlerin başka ülkelere satılması da diyebiliriz. İhracat son asırlarda önemini gittikçe artırmıştır. Şuanda herkesin kullandığı, yabancı dünya devi markaların birçoğu ihracat sayesinde tanınmıştır desek; ihracatın önemini çok iyi vurgulamış oluruz. Ancak tabiki her şey ürünü ya da hizmeti meydana getirip satmakla bitmiyor. Ürünün ya da hizmetin niteliği, kalitesi ve daha birçok yönüyle kendini ispat etmiş olması gereklidir. Hepsinden önce ihraç edilecek unsurun kendini yerli Pazar da da belli etmiş olması önemli bir faktördür. Ülkemiz; yakın geçmiş ve günümüzde özellikle sanayii mamullerinde yabancı ülkelere gerçekleştirdiği ihracatlarla dikkat çekmektedir. Bölgesel anlamda ele aldığımızda “Ankara’nın Sanayi Kenti” olarak adından söz ettirmiş olan Ostim O.S.B; 17 temel sektör de on binlerce ürün, 5 binin üzerinde işletme ve on binlerce çalışanıyla Türkiye’nin en büyük Organize Sanayi Bölgelerindendir. Küçük ve orta ölçekli sanayi üretim alanları revaçta olan ama küresel anlamda bilinirliği olan büyüklükte firmaları da içinde barındıran Ostim de;  Makine İmalat, Metal İşleme, Elektrik - Elektronik, İş Makineleri, İmalat Ekipmanları, Otomotiv, Plastik - Kauçuk, Tıbbî Araç - Gereçler ana
başlıklarında üretim yapılmaktadır.
    Küçük ve orta ölçekli işletmelerin en büyük özelliklerinden olan "üretim de esnekliği" geniş makine parkının avantajlarıyla birleştiren Ostim' de, binlerce ürün üretilmektedir.
Ostim sahip olduğu zengin üretim yeteneği ile çevresinde ki diğer sanayicilerin üretim sürecini de desteklemektedir. Kaliteli üretim ve kurumsallaşmaya yönelik tüm destek birimlerine sahip olan Ostim, çağdaş üretim teknolojisini yakalamış dev bir fabrikadır. Bu fabrika küçük ve orta ölçekli işletmelerin evrensel bir laboratuvarı niteliğini taşırken, Türkiye' nin en önemli istihdam ofislerinden biri olmayı başarmıştır. Ostim üyelerinin rekabetçi yapılarını güçlendirerek, destek birimlerinin avantajlarını da sunmaktadır. Özellikle, Küresel rekabetin hızla yükselen sektörlerinin firma bazında çoğunlukta olduğu Ostimde, son zamanlarda dikkat çeken İş ve inşaat makineleri ve ekipmanları sektöründe Çin ve Hindistan’dan sonra pazar bakımından dünyanın en hızlı büyüyen 3. ülkesinin Türkiye olmasında katkısı büyüktür. Ülkemiz bu sektörde 2023 yılına kadar ticaret hacmini 30 milyar dolara, ihracatını ise 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. Bu hedeften hareketle Ostim de desteğini daha da artırması ve üreticiye pozitif etkiler sunması için kümelenme çalışmalarına devam ediyor. Ostimdeki firmaların 5de 2 si ihracatla doğrudan ya da dolaylı olarak faaliyet içerisinde bulunuyor. Bölge gerek konumu gerekse bilinilirliği nedeniyle her anlamda gelişmeye ve nabız tutulan OSB’lerden olmaya devam edecek gibi görünüyor. Ancak incelendiğinde bölgenin ihracat oranları yine istenilen ya da olması gerektiği boyutlarda görünmüyor. Bu da görünen taraflarca negatif etkiler yaratıyor.

Küresel ticari çevrede faaliyetlere devam etmenin ilk etmeni ihracatı güçlü tutmaktır.. İhracat konusunun farkındalığını kavramak çok önemlidir ve bunu gerçekleştirecek potansiyeli olan kişilere ve firmalara aktarmak işin önemli kısmını halletmek demektir. Ülke hedefleri doğrultusunda kalkınma hedefine çabuk ulaşılması için ihracatın ne denli önemli olduğu Ostimli üreticilerin farkında olduğu ve desteklemeye çalıştığı bir unsurdur.