Firmaların Temel Yapıtaşı “Çalışanlar”

Firmaların Temel Yapıtaşı “Çalışanlar”Birçok başarı hikâyeleri duymuşuzdur, sıfırdan gelip tırnaklarıyla kazıyıp şimdi ise çok iyi konumlarda olan kişiler… Gerçekten takdire şayan başarılar ve herkesin örnek alması gereken başarılar. Tek başına bir şeyler başarabilen insanlar işlerini büyüttükten sonra her işe kendilerinin yetişip koşabilmesi mümkün müdür? Diyelim ki mümkün oldu bu çalışma temposu ne kadar verimli ve sürdürülebilir olur? Takdir ettiğiniz üzere olumlu sonuçlar neredeyse imkânsızdır ve kurulan firmaya çalışan almak zorunluluk haline gelir.

Çaycısından kaynakçısına, hizmetliden kurucuya her bireyin firmanın gelişimine etkisi vardır. Nasa’da çalışan hizmetliye sormuşlar burada ne iş yapıyorsun? Cevap ise şudur “Uzaya araç gönderiyorum.” Eğer herkes işini bu kadar severek, benimseyerek ve ciddiye alarak yaparsa ancak öyle verimli olabilir ve firmanın yükselme hızı maksimum seviyeye çıkar.

Burada ki en önemli rolü ise patron üstlenir çünkü onun pozitifliği, dinamikliği, çalışkanlığı ve hoşgörüsü tüm çalışanlar üzerinde büyük etki yaratır. Patron megaloman bir yapıya sahip olursa o firmada başarı beklemek imkânsız denilebilir. Çalışanlar firmayı temsil eder ve ürünü üreten, pazarlayan, muhasebesini tutan vb. temel görevler sahip olurlarken, patronun başarısı çalışan sayesindedir diyebiliriz. Kişilere işe geldiği zaman evine gelmiş gibi hissedebiliyor ve kendi firmasıymış gibi çalışıp verimli olabiliyorsa söz konusu firma, sektör ve ülke kazanacaktır. İşçiler ve çalışanlar bu ülkeyi ayakta tutanlardır.