ARGE NEDİR?

ARGE NEDİR? 

Günümüz gelişen teknoloji dünyasında özellikle dünya çapında bakıldığında, en büyük markaların en büyük finansmanı ayırdıkları alanlardan bir tanesi ARGE’dir. Teknolojinin hızla gelişmesinden sonra araştırma ve geliştirme süreci katma değer sağlama yolunda verimli süreçler geçirmek isteyen firmaların vazgeçilmez stratejilerinden biri haline gelmiş olup daha basit anlamıyla, araştırma geliştirmeyi, firmaların yeni üretim sürecindeki stratejilere yönelik çalışmalar olarak nitelendirebiliriz. Araştırma ve geliştirmede üç farklı türden bahsedilebilir bunlar; temel araştırma, uygulamalı araştırma, temel ve uygulamalı araştırma olarak sıralanabilir

 Globalleşen dünyada rekabetin hız kazanmasıyla birlikte büyük markalar rekabet güçlerini arttırıp yenilikçi yaklaşımları artırmayı ve hedef kitlesini genişletmeyi amaçlarken bugün bazı KOBİler dahi ARGE’ye gerekli önemi verip özellikle fason üretimden katma değer sağlamaya geçişte olan ve kendi özgün ürünlerini oluşturmak isteyen firmalar araştırma ve geliştirmeye gerekli önemi vermeye başlamış durumda.

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş ülkeler kadar ARGE yatırımı yapamasada önemi her geçen gün artan ve anlaşılan araştırma geliştirme yatırım ve teşviklerde artış göstermekte olup özellikle özgün fikirlerin oluşturulup dış pazara açılmasında kolaylık sağlayan bu departman ülkemizde de giderek büyüyen ve ihtiyaç hissedilen bir konuma gelmiştir