3001 BAŞLANGIÇ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

3001 BAŞLANGIÇ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMIAmaç : AR-GE projesi hazırlama ve yürütme kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak için, ARDEB tarafından desteklenen projelerde yürütücü olarak görev almamış olan, üniversite, kamu kurum/kuruluşu veya özel kuruluşlardaki araştırmacıların sunacakları AR-GE projelerini desteklemektedir.

 

Kimler Başvurabilir?

Doktora derecesine sahip üniversite görevlileri , Doktora Sonrası Araştırmacı bursiyerleri , Lisans bursiyerleri , Yurt dışı araştırmacıları kamu veya özel kuruluşlarda çalışan en az lisans mezunu olanlar.

 

Proje Bütçe :

2016 yılı için, Başlangıç AR-GE Projeleri destek üst limiti (Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum Hissesi hariç) yıllık bütçe sınırlaması olmaksızın toplam 60.000 TL’dir. Yurt içi/ yurt dışı bilimsel toplantılara katılım/çalışma ziyareti amaçlı seyahatler için 10.000 TL’ye kadar, proje yayılım giderleri (Proje çıktılarının ilgili paydaşlar ve potansiyel çalışmalar) için 5.000TL’ye kadar destek verilmektedir. Bu prohram kapsamında, koşullu olarak PTİ ödemesi yapılmaktadır.

 

Desteklenecek Proje Konuları :

ARDEB tarafından desteklenen projeler.

 

Desteklenecek Gider Kalemleri :

Alet, makine, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri , Malzeme ve sarf malzemesi alım giderleri, Danışmanlık ve hizmet alım giderleri , Proje kapsamında kullanılan cihazların bakım onarım giderleri. Yurt içi ve yurtdışı seyahat giderleri , Posta ve nakliye giderleri , Personel giderleri , Bursiyer giderleri , Proje teşvik ikramiyesi , Kurum hissesi , Proje çıktılarının ilgili paydaşlar ve potansiyel yararlanıcılar ile paylaşılmasına yönelik toplantı, çalıştay vb. Faaliyet giderleri , Proje ile doğrudan veya dolaylı ilgili olan diğer giderler.

 

Son başvuru tarihi :

Sürekli Açık.