1515 ÖNCÜL AR-GE LABARATUVARLARI DESTEKLEME PROGRAMI

1515 ÖNCÜL AR-GE LABARATUVARLARI DESTEKLEME PROGRAMIAmaç : Türk bilim insanlarının araştırma niteliklerinin yükseltilmesi ve Ülkemizin belirli bilim ve teknoloji alanlarında küresel çekim merkezi olmasının sağlanmasıdır.

 

Kimler Başvurabilir? :

Yurtdışında yerleşik kuruluşlar ve bunların Türkiye’de kurulu ya da kurulacak sermaye şirketi şeklinde yapılanmaları , Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri.

 

Proje Süresi :

Ar-Ge Labaratuvarı destek süresi beş (5) yıldır. Ancak bu süre Yürütme Komitesi kararı ve Başkanlık onayı ile en fazla beş (5) yıl daha uzatılabilir.

 

Destek Miktarı :

En fazla 10.000.000 TL

 

Destek Oranı:

En fazla %75

 

Desteklenecek Proje Konuları:

Yeni bilgiler üretilmesi ve uygulanması, Bilimsel yorumların yapılması, Güncel ve gelecekte karşılaşılması muhtemel teknolojik ve bilimsel problemlerin çözümüne yönelik çalışmalar yapılması, Kavramsal doğrulama, Yeni kurumsal çerçeveler oluşturulması.

 

Desteklenen Gider Kalemleri :

Personel giderleri , Destek kapsamına alınacak toplam personel sayısının; en az %50’sini Türk Uyruklu olması ve en az üçte birinin doktoralı olması gerekir. Destek kapsamına alınacak Türk ve Yabancı Uyruklu Ar-Ge Personelinin aylık maliyetlerie ve Proje Teşvik İkramiyesi personel giderleri kapsamında değerlendirilir. Danışmanlık Giderleri , Genel Giderler, Başvuru Öncesi Destek.

 

Son Başvuru Tarihi :

Sürekli Açık.