1512 GİRİŞİMCİLİK AŞAMALI DESTEK PROGRAMI

1512 GİRİŞİMCİLİK AŞAMALI DESTEK PROGRAMIAmaç : Girişimcilerin , teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini , katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi , böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve Uluslararası rekabet gücü olan , teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulması 4 aşamadan oluşmaktadır.

 

Kimler Başvurabilir ? :

Üniversitelerin örgün öğrenim veren herhangi bir lisans programından mezun ya da üniversitelerin herhangi bir yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci ya da üniversitelerin herhangi bir yüksek lisans veya doktora programından mezun kişiler başvurabilir.

 

Destek Miktarı :

Aşama 1 için TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Destek Programı hükümleri geçerli olup uygulayıcı kuruluşlara sağlanacak destek tutarı ve içeriği uygulayıcı kuruluş belirleme çağrısında belirtilir. Aşama 2 için; Teminat alınmaksızın geri ödemesiz (hibe) olarak verilecek teknologirişim sermaye desteği en fazla yüz elli bin (150.000) TL’dir. Bu tutarın proje desteği üst sınırı yüz on bin (110.000) TL ve sermaye desteği üst sınırı kır bin (40.000) TL’dir. Aşama 3 için TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı hükümleri geçerlidir.

 

Proje Süresi :

Aşama 1’de uygulayıcı kuruluşa, TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında sağlanacak destek ile yürütülecek faaliyetlerin destek süresi uygulayıcı kuruluş belirleme çağrısında belirtilir.

Aşama 2 kapsamında iş planlarına ilişkin proje faaliyetlerinin destek süresü ek süreler de dahil olmak üzere en fazla onsekiz (18) aydır.

Aşama 3 kapsamında desteklenecek projeler için TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na ilişkin Uygulamma Esaslarında belirtilen destek süreleri geçerlidir.

 

Son Başvuru Tarihi :

Çağrı esaslıdır. Çağrı ilanlarına göre değişmektedir.