1511 ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

1511 ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMIAmaç : Ülkemiz öncelikli alanlarında hedef ve ihtiyaç odaklı , izlenebilir sonuçları olan projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

 

Kimler Başvurabilir ? :

Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esaslarında belirtilen şartları sağlayan , firma düzeyinde katma değer oluşturan Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri.

 

Proje Süresi :

En fazla 36 Ay.

 

Destek Limiti/Çeşidi :

Proje bütçelerindeki üst sınır çağrı bazlı değişmekle birlikte üst sınırı yoktur.

 

Destek Oranı :

Büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KONİ’ler için %75

 

Desteklenen Proje Konuları :

Teknolojik yeterllik ve bilgi birikiminin arttırılması , Mevcut yeteneklerin farklı alanlarda da değerlendirilmesi , Özgün teknolojilerin geliştirilmesi , Teknolojik gelişimde ivme kazanılması.

 

Desteklenen Gider Kalemleri :

Personel Giderleri , Seyahat Giderleri , Alet , Teçhizat , Yazılım ve Yayın Alım Giderleri , Malzeme ve Sarf Giderleri , Yurt İçi ve Yurtdışı Danışmanlık Hizmeti ve Diğer Hizmet Alım Giderleri , Projenin Ar-Ge faaliyetlerini yürütmek amacıyla proje kapsamında gerçekleşen ; destek personeli , elektrik , su , gaz , bakım-onarım , haberleşme , vb. Giderlere karşılık gelen proje genel giderleri ( proje genel giderleri , projenin her bir AGY311’i için belirlenen dönemsel desteklemeye esas harcama tutarının %10’u olup, bu tutar dönemsel desteklemeye esas harcama tutarına ilave edilir.)

 

Son Başvuru Tarihi :

Çağrı esaslıdır. Çağrı ilanlarına göre değişmektedir.