1509 ULUSLARARASI SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

1509 ULUSLARARASI SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMIAmaç : Uluslararası Ar-Ge ve yenilik projelerini yapan Türkiye’de yerleşik kuruluşlara sağlanacak destekle , ülkemizdeki teknik yeterliliğin ve bilgi birikiminin arttılırılması, kuruluşların uluslararsı teknoloji birikimine erişiminin ve teknoloji transferinin sağlanması , edinilen teknolojik bilgi ve deneyim kuruluş bünyesinde içselleştirilerek, özgün teknolojilerin geliştirimesinde ivme kazandırıcı ve yönlendici bir etken olması ve kuruluşların uluslarası pazarda yer almasına katkı sağlanması.

 

Kimler Başvurabilir? :

Büyük ölçekli kuruluşlar ve Kobi’ler

 

Alt Programlar :

EUREKA, EUREKA Küme Projeleri EUROSTARS , Ortak Teknoloji Girişimleri , MNT-ERA.NET II , AB Çerçeve Programları.

 

Proje Süresi :

En fazla 18 Ay.

 

Destek Oranı/Çeşidi:

Büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75 (Geri Ödemesiz)

 

Desteklenen Proje Konuları :

Özgün Teknoloji Faaliyetleri , Uluslararsı Teknolojik Faaliyetler.

 

Desteklenen Gider Kalemleri :

Personel Giderleri , Seyahat Giderleri , Alet , Teçhizat , Yazılım ve Yayın Alım Giderleri , Malzeme ve Sarf Giderleri , Yurt İçi Ve Yurtdışı Danışmanlık Hizmeti ve Diğer Hizmet Alım Giderleri , Türkiye’de Üniversiteler ile Kamuya Bağlı ve Özel Ar-Ge Kurum ve Kuruluşlarından Alınan Hizmet Giderleriç

 

Son Başvuru Tarihi :

Sürekli Açık.