1507 KOBİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

1507 KOBİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMIAmaç : KOBİ düzeyinde Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesi.

 

Önkoşul :

a) Cari oranın (Dönen Varlıklar – Ortaklardan Alacaklar / Kısa Vadeli Borçlar) 0,25’den büyük olması ( hesaplama yapılırken , yıllara yaygın inşaat maliyetleri , dönen varlıklardan ve hak ediş gelirleri kısa vadeli borçlardan düşülecektir) ,

b) Kısa Vadeli Banka Borçları/Öz Kaynak oranının 1,50’den küçük olması.

 

Kimler Başvurabilir? :

KOBİ’ler; 1-250 kişi çalıştıran, yıllık cirosu 40.000.000 TL’den küçük olan işletmeler.

 

Proje Süresi :

En Fazla 18 Ay.

 

Destek Limiti/Çeşidi :

En fazla 500.000 TL (Geri Ödemesiz)

 

Destek Oranı :

%75

 

Desteklenen Gider Kalemleri :

Personel Giderleri , Seyahat Giderleri , Alet , Teçhizat , Yazılım ve Yayın Alım Giderleri , Malzeme ve Sarf Giderleri , Yurt içi ve Yurtdışı Danışmanlık Hizmeti ve Diğer Hizmet Alım Giderleri , Türkiye’de Üniversiteleri ile Kamuya Bağlı ve Özel Ar-Ge Kurum ve Kuruluşlarından Alınan Hizmet Giderleri.

 

Son Başvuru Tarihi :

Sürekli Açık.