1505 ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

1505 ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMIAmaç : Üniversite/kamu , araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin, Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda, ürüne ya da sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamak.

 

Kimler Başvurabilir ? :

Müşteri kuruluş : Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden sermaye şirketleri.

Yürütücü kuruluş : Yükseköğretim kurumları ile vakıf üniversiteleri, eğitim ve araştırma hastaneleri, vb.

 

Proje Süresi :

En fazla 24 Ay.

 

Destek Üst Limiti :

1.000.000 TL

Destek Oranı: %75 (KOBİ)

%60 (Büyük ölçekli)

 

Desteklenen Proje Konutları :

TÜBİTAK Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı; yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi , ürün kalitesi veya standadının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularındaki projeleri kapsar.

 

Desteklenen Gider Kalemleri :

Personel ve bursiyer giderleri, Seyahat giderleri , Alet , teçhizat , yazılım ve yayın alım giderleri, Malzeme ve sarf giderleri , Hizmet alım giderleri , Vakıf üniversiteleri için yeminli mali müşavirlik ücretleri.

 

Son Başvuru Tarihi

Sürekli Açık.