1503 PROJE PAZARLARI DESTEKLEME PROGRAMI

1503 PROJE PAZARLARI DESTEKLEME PROGRAMIAmaç : Proje pazarlarının tanımı çerçevesindeki proje fikirleri ile ilgili olarak, bilgi ve görüş alışverişinin sağlanmasına ve Ar-Ge projelerine ilişkin teknolojik ve finansal işbirliklerinin oluşturulmasına yönelik üniversite , araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin bir araya gelerek aktif katılımlarıyla düzenlenecek ulusal veya Uluslar arası etkinlik harcamalarının desteklenmesi.

 

Önkoşul : Başvuran firma ilk iki desteğe hak kazanan projesi için bu destekten faydalanabilir.

 

Kimler Başvurabilir ? :

En az bir üniversite ile, sanayi odası , ticaret odası , ticaret ve sanayi odası , ihracatçı birliğinden , herhangi biri veya daha fazlasının katılımcı olması zorunludur. Bu kurumlardan herhangi biri başvurabilir.

 

Desteklenen Gider Kalemleri :

Basım ve Kırtasiye Giderleri , Posta ve Kurye Giderleri , Ulaşım Giderleri , Konaklama Giderleri (günlük kişi başına en fazla 100 TL)

 

Destek Limiti/Çeşidi :

Ulusal katılım 15.000 TL, uluslar arası katılım 20.000 TL (Geri Ödemesiz)

 

Destek Oranı :

TÜBİTAK tarafından belirlenir.

 

Son Başvuru Tarihi :

Sürekli Açık.