1501 SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

1501 SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMIAmaç : Ülkemiz sanayine kurumsal Araştırma Teknoloji Geliştirme yeteneği kazandırarak evrensel teknlolojiye katkı sağlar hale getirmek için Türkiye’de yerleşik katma değer yaratan kuruluşların Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) nitelikli vve yenilikçi proje harcamalarına Uluslar arası tanım ve kavramlar çerçeveside gerir ödemesiz (hibe) olarak destek sağlanması.

 

Ön koşul :

a) Cari oranın (Dönen Varlıklar – Ortaklardan Alacaklar / Kısa Vadeli Borçlar ) 0,25’den büyük olması (hesaplama yapılırken , yıllara yaygın inşaat maliyetleri , dönen varlıklardan ve hak ediş gelirleri kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Kısa Vadeli Banka Borçları / Öz Kaynak oranının 1.50’den küçük olması.

 

Kimler Başvurabilir? :

Türkiye’de yerleşik sermaya şirketleri.

 

Proje Süresi :

En fazla 36 Ay.

 

Destek Limiti/Çeşidi :

Üst limit yoktur ( Geri Ödemesiz)

Destek Oranı :

%40 - %60

 

Desteklenen Proje Konuları :

Yeni bir ürün üretilmesi , mevcut bir ürünün geliştirilmesi , iyileştirilmesi , ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin , yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi.

 

Desteklenen Gider Kalemleri :

Personel Giderleri , Seyahat Giderleri , Alet , Teçhizat , Yazılım ve Yayın Alım Giderleri , Malzeme ve Sarf Giderleri , Yurt İçi ve Yurtdışı Danışmanlık Hizmeti ve Diğer Hizmet Alım Giderleri , Türkiye’de Üniversiteler ile Kamuya Bağlı ve Özel Ar-Ge Kurum ve Kuruluşlarından Alınan Hizmet Giderleri.

 

Son Başvuru Tarihi:

Sürekli Açık.