1301 BİLİMSEL VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ AĞLARI VE PLATFOR KURMA GİRİŞİMİ PROJESİ (İŞBAP)

1301 BİLİMSEL VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ AĞLARI VE PLATFOR KURMA GİRİŞİMİ PROJESİ (İŞBAP)Amaç : Ülkemizin bilim , teknoloji ve yenilik öngörüleri doğrultusunda gelişmesini sağlamak üzere , ulusal ve uluslararaı kurum ve kuruluşlar arasında temel bilimler , mühendislik , sağlık ve sosyal bilimler ile ilgili teknoloji dallarında işbirliği oluşturmak , mevcut işbirliklerini artırmak ve bunların somut çıktılara yönelecek şekilde gelişmesini sağlamak.

 

Kimler başvurabilir ? :

Sanayi ve iş dünyasından kurum kuruluşlar , üniversiteler , kamu kurum ve kuruluşları ile bunların oluşturduğu konsorsiyumlar.

 

Proje Süresi :

En fazla 36 Ay.

(Bu süre , proje yürütücüsünün gerekçeli başvurusu , ilgili GYK kararı ve Başkanlığın onayı ile en çok bir yıl daha uzatılabilir.)

 

Proje Bütçesi :

TÜBİTAK tarafından verilebilecek en yüksek destek miktarı her yıl Bilim Kurulu veya yetki verdiği hallerde Başkanlık tarafından belirlenerek duyurulur.(2012 yılı için, Araştırma projeleri destek üst limiti yıllık 250.000 TL’dir.)

Destek Oranı:

En yüksek destek miktarının %25’ini geçemez.

 

Desteklenecek Gider Kalemleri :

Toplantı ve organizasyon giderleri, Seyahat ve konaklama giderleri , Büro kira ve işletim giderleri , Makine ve teçhizat alım giderleri , Web sayfaları , veri bankaları ve sanal labaratuvarlar için gerekli donanım , yazılım ve benzeri alım giderleri ile bilgi yayma giderleri , posta ve nakliye giderleri , Tanıtım giderleri , Hizmet alımı (Danışmanlık dahil) Sarf malzemesi alım giderleri , Personel giderleri, Proje amaçları ve işbirliği faaliyetleri doğrultusunda lisansüstü öğrencilere verilecek burslar , Proje amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli diğer giderler.