1007 KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİNİ DESTEK PROGRAMI

1007 KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİNİ DESTEK PROGRAMIAmaç: Program ile ; Kamuda satın almaya dayalı tedarik yöntemi, Teknolojik nitelikli ürün/sistem tedariklerinin yurtdışından yapılması, Teknolojik nitelikli ürün/sistem için çok miktarda kaynağın yurtdışına aktarımı, yerine;

AR-GE’ye dayalı tedarik yöntemi, Teknolojik nitelikli ürün/sistem tedarikinin ulusal kaynaklardan sağlanması, Teknolojik nitelikli ürün/sistem ithalatı için yurtdışına aktarılan kaynakların daha az maliyetle yurtiçinde üretime aktarılması, hedeflenmektedir.

 

Kimler başvurabilir? :

Üniversiteler , kamu AR-GE birimleri, Özel Kuruluşlar veya bunların oluşturduğu konsorsiyumlar.

 

Proje Süresi :

En fazla 48 Ay.

 

Proje Bütçesi :

Bütçe üst limitleri çağrı sürecinde belirlenmekte olup çağrı konusuna ve kapsamlarına göre değişmektedir. Personel ( yürütücü , araştırmacı, danışman , bursiyer), makine-teçhizat,sarf malzemesi , hizmet alımı ve seyahat giderleri %100 oranında desteklenmektedir. Özel kuruluşların seri üretim amacıyla da kullanılabilecek makine-teçhizat talepleri en fazla %40 oranında desteklenmektedir. Ayrıca , proje bütçesinin %10’u oranında kurum hissesi ve %20’sini geçmemek üzere Bilgi ve Kazanımların Sürekliliği Bütçesi verilmektedir.

 

Desteklenecek Proje Konuları :

Kamu kurumları tarafından tespit edilen sorunların çözümüne ve/veya ihtiyaçlara yönelik olarak ilan edilen çağrılara üniversiteler, kamu AR-GE birimleri ve özel kuruluşların bilgi birikimi, yetişmiş insan gücü ve alt yapı imkanları kullanılarak sunulan AR-GE nitelikli projeler desteklenmektedir. 1007 Programına sunulan projeler iki Araştırma Destek Grubu tarafından desteklenmektedir. KAMAG – Kamu Araştırmaları Destek Grubu , SAVTAG – Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek Grubu

 

Desteklenecek Gider Kalemleri :

Makine – Teçhizat alımları, Sarf malzemesi alımı, Hizmet Alımı , Seyahat giderleri.

 

Son başvuru tarihi :

Çağrı esaslıdır. Çağrı ilanlarına göre değişmektedir.