1003 ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

1003 ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMIAmaç:

Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde belirlenecek öncelikli alanlarda sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve yurt içinde yapılan AR-GE projelerini desteklemek ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamak.

 

Kimler başvurabilir? :

Doktora derecesine sahip üniversite görevlileri, Doktora Sonrası Araştırmacı bursiyerleri, Lisans bursiyerleri, Yurt dışı araştırmacıları, kamu veya özel kuruşlarda çalışan en az lisans mezunu olanlar.

 

Proje süresi :

Küçük Ölçekli projelerin süresi en fazla 24 ay, Orta ve Büyük Ölçekli projelerin süresi en fazla 36 aydır.

 

Proje Bütçesi :

2014 yılı için, her üç ölçekte ayrı ayrı deteklenecek projeler için destek alt ve üst limitleri (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ), Kurum hissesi ve yurtdışı araştırmacı giderleri hariç) aşşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Küçük Ölçekli projeler: 500.000 TL’ye kadar.

Orta Ölçekli projeler : 500.001 – 1.000.000TL

Büyük Ölçekli projeler : 1.000.001 – 2.500.000 TL

 

Desteklenecek Gider Kalemleri:

Alet,makine,teçhizat,yazılım ve yayın alım giderleri. Malzeme ve sarf malzemesi alım giderleri. Danışmanlık ve hizmet alım giderleri , Proje kapsamında kullanılan cihazların bakım onarım giderleri. Yurt içi ve yurt dışı seyahat giderleri. Posta ve nakliye giderleri. Personel giderleri.Bursiyer giderleri. Proje teşvik ikramiyesi. Kurum hissesi. Toplantı ve organizasyon giderleri (Bu destek programı kapsamında beklenen proje çıktılarının iligili paydaşlar ile paylaşılmasına yönelik yapılacak toplantı, çalıştay vb. Çalışmalar için proje bütçesine ödenek konulabilir). Proje ile doğruan veya dolaylı ilgili olan diğer giderler.

 

Son başvuru tarihi :

Çağrı esaslıdır. Çağrı ilanlarına göre değişmektedir.