B2B Dış Ticaret Blogu

Sayfa:
 • 1514 GİRİŞİM SERMAYESİ DESTEKLEME PROGRAMI (GİSDEP)

  1514 GİRİŞİM SERMAYESİ DESTEKLEME PROGRAMI (GİSDEP)

  Ama: Ülkemizde teknoloji ve yenilik odaklı KOBİ’lere sermaye sağlayacak yeni fonların kurulmasına ve bu fonları yönetecek Fon Yöneticilerinin teşvik edilerek girişim sermayesi ekosistemin oluşturulmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir. Kimler Başvurabilir ? :Girişim Serm...

 • 1512 GİRİŞİMCİLİK AŞAMALI DESTEK PROGRAMI

  1512 GİRİŞİMCİLİK AŞAMALI DESTEK PROGRAMI

  Amaç : Girişimcilerin , teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini , katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi , böylece nitelikli giri...

 • 1509 ULUSLARARASI SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

  1509 ULUSLARARASI SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

  Amaç : Uluslararası Ar-Ge ve yenilik projelerini yapan Türkiye’de yerleşik kuruluşlara sağlanacak destekle , ülkemizdeki teknik yeterliliğin ve bilgi birikiminin arttılırılması, kuruluşların uluslararsı teknoloji birikimine erişiminin ve teknoloji transferinin sağlanması , edi...

 • 1602 TÜBİTAK PATENT DESTEK PROGRAMI

  1602 TÜBİTAK PATENT DESTEK PROGRAMI

  Amaç : Ülkemiz kaynaklı ulusal ve Uluslar arası patent başvuru sayısının arttırılması , gerçek ve yüzel kişilerin patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesi ve ülkemizde patent sayısının arttırılması hedeflenmektedir. Kimler Başvurabilir? :TPW, WIPO, EPO, JPO veya USP...

 • 1515 ÖNCÜL AR-GE LABARATUVARLARI DESTEKLEME PROGRAMI

  1515 ÖNCÜL AR-GE LABARATUVARLARI DESTEKLEME PROGRAMI

  Amaç : Türk bilim insanlarının araştırma niteliklerinin yükseltilmesi ve Ülkemizin belirli bilim ve teknoloji alanlarında küresel çekim merkezi olmasının sağlanmasıdır. Kimler Başvurabilir? :Yurtdışında yerleşik kuruluşlar ve bunların Türkiye’de kuru...

 • 1507 KOBİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

  1507 KOBİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

  Amaç : KOBİ düzeyinde Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesi.   Önkoşul : a) Cari oranın (Dönen Varlıklar – Ortaklardan Alacaklar / Kısa Vadeli Borçlar) 0,25’den büyük olması ( hesaplama yapılırken , yıllara yaygın inşaat maliyetleri , d&oum...

 • 1503 PROJE PAZARLARI DESTEKLEME PROGRAMI

  1503 PROJE PAZARLARI DESTEKLEME PROGRAMI

  Amaç : Proje pazarlarının tanımı çerçevesindeki proje fikirleri ile ilgili olarak, bilgi ve görüş alışverişinin sağlanmasına ve Ar-Ge projelerine ilişkin teknolojik ve finansal işbirliklerinin oluşturulmasına yönelik üniversite , araştırma ve özel sekt&o...

 • 1501 SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

  1501 SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

  Amaç : Ülkemiz sanayine kurumsal Araştırma Teknoloji Geliştirme yeteneği kazandırarak evrensel teknlolojiye katkı sağlar hale getirmek için Türkiye’de yerleşik katma değer yaratan kuruluşların Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) nitelikli vve yenilikçi proje harcamaları...

 • 3001 BAŞLANGIÇ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

  3001 BAŞLANGIÇ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

  Amaç : AR-GE projesi hazırlama ve yürütme kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak için, ARDEB tarafından desteklenen projelerde yürütücü olarak görev almamış olan, üniversite, kamu kurum/kuruluşu veya özel kuruluşlardaki araş...

 • 1505 ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

  1505 ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

  Amaç : Üniversite/kamu , araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin, Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden kuruluşların ihtiyaçları doğrult...

 • 1003 ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

  1003 ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

  Amaç: Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde belirlenecek öncelikli alanlarda sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve yurt içinde yapılan AR-GE projelerini desteklemek ve bu ...

Sayfa: