İhaleler

ÖN YETERLİK İLANI

Hücre Tasnif Cihazı Alımı işi için, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesindeki (f) bendi...

HİZMET SATIN ALINACAKTIR

İşletmemiz ihtiyacı olan ve aşağıda 1 (bir) adet hizmet alımı işi ile ilgili ihale açık ihale usulü ile aşağ...

HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Kristal Şeker Ambalajlama İşçilik hizmeti alımı, T.Ş.F.A.Ş Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarıdahilinde...

k